Cȃteva noţiuni simple de Fizicӑ transpuse in mediul geografic

          În timpul şcolii, cu toţii întȃlneam prin manualele de fizicӑ enunţuri de genul “Corpul x / obiectul A / fenomenul y acţioneazӑ cu o forţӑ, într-un sistem de referinţӑ…”. În acest articol, “corpul x” este înlocuit cu fapte concrete din naturӑ. 


Fig.1. Forţa centrifugă asupra tractorului 
şi tractoristului (sursa: extension.missouri.edu)
Modificări în structura administrativă a aşezărilor umane

          În cadrul sistemelor teritoriale, așezările umane sunt printre cele mai dinamice entități (Ianoș și Humeau, 2000). Plecând de la organizarea arhaică a așezărilor rurale, până la fenomenele de suburbanism deloc noi ce caracterizează așezările urbane, nevoia de o organizare administrativă pentru o mai bună gestiune a spațiului s-a simțit din timpuri foarte vechi.

Fig.1. Fostul sediu al primăriei Sibiciu de Sus (azi cartier al oraşului Pătârlagele)


Ce este geografia?

          Ştiinţă milenară, despre om şi natură, Geografia caută să explice aspecte ale mediului înconjurător, obţinându-şi un loc fruntaş între domeniile cunoaşterii. Totodată, devine un instrument util societăţii prin latura sa practic-aplicativă (prognozarea şi gestionarea fenomenelor meteorologice, a inundaţiilor, a alunecărilor, planificarea şi amenajarea teritoriului, predarea ca materie şcolară etc).

Fig.1. Herodot, “părintele Istoriei” 
dar şi “părintele Geografiei” (sursa: Wikipedia.org)
Despre autor și blog

Povestea. Geografilia a luat naștere în septembrie 2010 din pasiune pentru geografie. Numele, inexistent în limba română, este inventat tocmai pentru a reflecta această atitudine și a rezultat prin aglutinarea a doi termeni: geogra (=geografie) + filia (=iubire, prietenie). Accesând articolele, veți descoperi fascinanta lume geografică, înfățișată publicului printr-un limbaj simplu și explicativ. Nu vă veți lovi nici de încâlcitul limbaj pompos-științific, de tipul publicațiilor, dar nici de banalitatea surselor obscure...

Simbolul. Profesorul Simion Mehedinți (foto), savant, academician, pedagog și trăitor creștin, este călăuzitorul acestui demers geografic.


Admin și autor: Ionuț Tudose


Curriculum vitae  
(pe scurt)  
   Ionuț Tudose
   geograf, cartograf, blogger Geografilia, profesor


Competențe și
abilități profesionale
și practice:

- Cartografie, estetică și design cartografic;
- Interpretare geografică (digitizare, cartare, întocmire
  baze de date);
- Modelare geografică (machetare, modelare digitală 3d,


Programe software
de lucru:
- GIS: QuantumGIS, SAGA GIS, GlobalMapper;
- grafică: Inkscape, PhotoScape, VideoPad;
- altele: Microsoft Office, Blender, VTP, Paint etc.


Publicații
și lucrări:


Experiență și
performanțe:
- Peste 30 de colaborări în domeniul cartografiei
- Din septembrie 2010 am publicat pe blogul personal
  Geografilia peste 450 de articole şi postări ştiinţifice
  sau de popularizare ştiinţifică;


Competențe și
abilități sociale:
- Lucrul alături de copii;
- Lucrul în echipă;


Contact:
  geografilia2010(@)yahoo.com fără parantezeDacă doriți să publicați un articol, trimiteți-mi-l pe mail în format word!

Contact
- mail geografilia2010(a)yahoo.com (fără paranteze)

- comentariu secțiunea Întrebări
- comentariu orice articol
- pagina de facebook

Sondajele lunii

Geografia în școală (și schițe pedagogice)


Geografie - bacalaureat


HĂRȚI BAC GEOGRAFILIA. Sunt în ordinea publicării (cele mai recente sunt sus):

ANIMAȚII GIF. Trebuie parcurse în ordine, de la 1 la 14:

SUBIECTE ȘI REZOLVĂRI:

ARTICOLE ȘI SFATURI:

HĂRȚI ȘI FILMULEȚE DE PE INTERNET:

Diverse