Contact. Întrebările cititorilor


Mă numesc Ionuț Tudose și sunt autorul acestui blog. Pentru orice întrebare, mă puteți contacta prin următoarele căi:
P.S. Vechiul articol cu întrebările cititorilor nu mai funcționa, nu mai puteam răspunde la el (nu știu de ce). Puteți găsi în continuare acel articol aici.

Ionuț Tudose

48 de comentarii:

 1. Prezentaţi o cauză care determină valorile diferite ale densităţii populaţiei în Europa.
  Densitatea populaţiei în Europa este diferită, iar acest lucru se datorează bilanţului migratoriu Astfel, există un grad de dezvoltare mare în statele occidentale(Franţa, Regatul Unit, Germania, Spania) faţă de statele răsăritene(România, Serbia, Moldova, Ungaria). Iar statele răsăritene înregistrează o migraţie mare a populaţie spre statele occidentale datorită nivelului de dezvoltare ridicat.
  -Este bine ce am scris, e un răspuns bun??

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. E bine.
   Alte cauze:
   - diferențele climatice (regiunile ostile locuirii sunt cele cu climă subpolară, temperat-continentală boreală și alpină);
   - relieful variat (în zonele montane înalte densitatea e mai mică);
   - vegetația naturală, întinderile de apă (Câmpia Lacustră Finlandeză are densitate mai scăzută decât Câmpia Skaniei).
   - gradul de urbanizare (regiunile foarte urbanizate au densitate mare - microstatele, Germania, Olanda, Belgia etc.)

   Ștergere
 2. 1) Prezentați o cauză a mobilității teritoriale a populației în cadrul Uniunii Europene.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. - diferențele economice care determină în principiu migrarea forței de muncă dinspre statele estice (Polonia, România, Bulgaria) spre cele vestice (Germania, Regatul Unit etc.) mai dezvoltate.
   - libertatea de circulație stipulată de legislația UE prin deschiderea granițelor care încurajează schimbul forței de muncă și activitățile turistice.
   - infrastructura feroviară, rutieră și aeriană foarte dezvoltată (mai ales în statele vestice) care asigură timp redus de deplasare transfrontalieră (navetism, turism).

   Ștergere
 3. E. Explicați faptul că:
  1. în Ungaria, terenurile arabile dețin un procent mare (circa 80%) din totalul suprafațelor agricole utilizate;
  2. instalațiile energetice solare sunt amenajate, mai ales, în regiunea mediteraneeană a Europei.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 1. În Ungaria relieful jos și neted ocupă mare parte din suprafața țării (Câmpia Panonică) și este pretabil la culturile arabile.
   2. Regiunea mediteraneană înregistrează cele mai ridicate valori ale radiației solare din Europa. Mai mult, gradul de acoperire cu nori este scăzut vara (verile mediteraneene sunt fierbinți și cu precipitații puține).

   Ștergere
 4. Grupele Munţilor Retezat Godeanu şi Parâng au roci metemorfice şi roci sedimentare(calcar)?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, mai ales metamorfice. Calcarele apar mai mult în grupa Retezat-Godeanu și mai izolat în grupa Parâng.

   Ștergere
 5. 1. Explicaţi ponderea redusă a agriculturii în PIB-ul Finlandei(3%).
  2. Explicaţi ponderea mai mare a agriculturii în Bulgaria(6%) decât în Austria(2%).
  3. Explicaţi ponderea mai mică a serviciilor în Bulgaria(62%) decât în Olanda(74%).
  4. Prezentați un factor natural care explică răspândirea vegetației de stepă (pustă) în statul Ungaria

  RăspundețiȘtergere
 6. 1. Economie foarte dezvoltată, bazată pe servicii, cu un cadru natural care nu permite producții agricole foarte ridicate.
  2. Austria - la fel ca la Finlanda
  3. Statele ex-comuniste au economie capitalistă de 30 de ani. Prin urmare sectorul serviciilor nu s-a dezvoltat la fel de bine precum în statele vest-europene.
  4. Așezarea geografică în centrul Europei și în interiorul arcului alpino-carpatic izolează regiunea în calea maselor de aer umede oceanice. Astfel, precipitațiile mai reduse și relieful jos explică existența vegetației de stepă (pustă).

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De exemplu relieful la Austria poate împiedica producţii agricole?
   Iar climatul subpolar la Finlanda poate împiedica producţii agricole?
   Sau nivelul de dezvoltare între Olanda şi Bulgaria implică diferenţe în sectorul serviciilor?

   Ștergere
  2. Da la Asutria și Finlanda.
   Da și la Olanda. Cu cât o țară este mai dezvoltată economic, cu atât sectorul serviciilor este mai bine reprezentat în totalul PIB.
   Dezvoltare economică înseamnă infrastructură evoluată (autostrăzi, căi ferate), deci transporturi mai rapide și mai sigure, comerț mai intens, importuri și exporturi.
   Dezvoltare economică înseamnă activități turistice și de recreere bine puse la punct.
   Înseamnă putere de cumpărare, deci servicii de publicitate, divertisment, marketing etc.
   Înseamnă sisteme de educație și sănătate mai bine puse la punct, deci capital uman, cu pregătire profesională mai bună. De aici rezultă industrializarea agriculturii și eficientizarea industriei, cu mai puțin personal și mai multă automatizare... Nu mai e nevoie de 10 oameni să ude terenul cu furtunul, ci stă unul singur la calculator lăsând softul să dea drumul la apă. La fel în industrie. Iar ceilalți 9 lucrează în servicii...

   În concluzie, gradul de dezvoltare determină dezvoltarea serviciilor, iar dezvoltarea serviciilor contribuie la rândul lor la dezvoltarea economică generală. E o interrelație perfectă.

   Ștergere
 7. Prezentați două cauze care explică de ce râul Siret are cel mai mare debit dintre râurile interioare din România

  RăspundețiȘtergere
 8. - Are cel mai întins bazin hidrografic, deci suprafața de pe care își colectează apele este foarte mare.
  - Are numeroși afluenți care izvorăsc din Carpați (Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Buzău), cu debit bogat datorită alimentării multiple (izvoare, precipitații abundente, topirea zăpezilor).

  RăspundețiȘtergere
 9. Buna ziua, îmi puteți spune care este, concret, materia de BAC? Nu îmi dau seama.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. https://geografilia.blogspot.com/2020/04/bac-geografie-2020-programa-si-modele.html

   https://geografilia.blogspot.com/2010/09/bac.html

   Ștergere
 10. Bună seara! Ma puteți ajuta, va rog!?
  1. MENȚIONAȚI DOUA CAUZE CARE EXPLICA DEBITUL SCĂZUT AL RÂULUI Ialomița.
  2. PRECIZAȚI O CAUZA a ponderii:
  a) ridicate a populației ocupate din sectorul primar în Bulgaria.
  b) scăzute a populației ocupate în sectorul primar în Franța.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 1. Număr mic de afluenți, bazin hidrografic mic, precipitații reduse (exceptând sectorul montan).

   2. a) populație rurală mai numeroasă, dezvoltare economică moderată, practici tradiționale în agricultură.
   b) practici moderne în agricultură (utilaje), creșterea intensivă a animalelor).

   Ștergere
 11. Prezentați o cauză care explică scăderea ponderii populației urbane în România în perioada 1995-2000.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Perioada marilor disponibilizări din industrie. După ce marile fabrici și combinate au fost închise, o parte din locuitorii de la oraș s-au mutat în mediul rural pentru a se gospodări mai ușor.

   Ștergere
 12. Bună ziua. Îmi puteți explica de ce râurile din Ucraina care se varsă în Marea Neagră se termină în limane? Mulțumesc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Curentul Circular al Mării Negre a depus cordoane de nisip la gurile lor de vărsare, închizându-le. În spatele cordoanelor de nisip s-a acumulat apa râurilor în lacuri denumite „limanuri maritime”. Un fel de lacuri de acumulare naturale în spatele barajelor de nisip.

   Ștergere
 13. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi importanţa fondului forestier pentru ţara noastră.
  Vă rog!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Are rol ecologic, asigură habitatul pentru numeroase specii, îmbunătățește calitatea aerului și protejează împotriva alunecărilor de teren și inundațiilor.
   Are valoare economică prin resursele de lemn.

   Ștergere
 14. Bună seara! Vă rog! Prezentați doua argumente care sa demonstreze faptul ca Italia dispune de un important potențial turistic.

  RăspundețiȘtergere
 15. - Are potențiaal natural deosebit pentru turismul montan (Alpi) și cel balneo-climateric (litoral).
  - Are potențial cultural-istoric uriaș prin numeroasele vestigii antice, orașe cu arhitectură deosebită, muzee, biserici, catedrale etc.

  RăspundețiȘtergere
 16. Bună ziua. Explicati prezenta vegetatiei de stepa in Ucraina.
  Explicati înlocuirea stepei, pe mari suprafețe cu cereale si plante tehnice.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. - climă temperat-continentală cu precipitații prea scăzute pentru adaptarea pădurii (sub 500 mm).

   - solurile fertile (cernoziom) și relieful jos și neted au favorizat înlocuirea vegetației naturale (stepă) cu mai multe culturi agricole.

   Ștergere
 17. Prezentați doi factori care explică diferența mare dintre valoarea densității medii a populației
  dintre cele două state, în condițiile în care teritoriile au suprafețe similare, iar relieful Finlandei este
  favorabil locuirii în proporție de aproximativ 80%.
  Vă rog!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Densitatea populației este redusă în Finlanda, deoarece condițiile climatice sunt inospitaliere locuirii (climă temperat-continentală rece/boreală și climă subpolară).
   Teritoriul este acoperit în proporție de circa 70% de păduri de conifere, solurile au fertilitate scăzută, suprafețele acvatice și mlăștinoase sunt extinse.

   Ștergere
 18. Bună ziua! Toată stima!
  Pe țărmul nord-vestic al Europei, deşi latitudinile sunt de 50-70° lat.N, climatul este blând, cu amplitudini termice reduse, temperaturi și precipitații ce permit dezvoltarea unei vegetați bogate.
  1. Explicați prezența unui climat blând la aceasta latitudine.
  2. Menționați doua activitați economice favorizate de acest climat.
  3. Numiți un stat care se află la această latitudine și beneficiază de acest climat.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. . Curentul Cald al Atlanticului de Nord generează climatul blând.
   2. Transporturile navale și comerțul (apa nu îngheață în porturi)
   3. Regatul Unir.

   Ștergere
 19. Explicați:
  "Delta Dunării este o câmpie în formare prin aluvionare".
  Vă rog frumos!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aportul mare de sedimente marine și aluviuni aduse de Dunăre va duce la colmatarea zonelor umede și mlăștinoase din deltă în viitor, rezultând astfel o nouă câmpie.

   Ștergere
 20. Buna ziua.
  Prezentați o cauză:
  1. a diferenţelor mici de temperatură dintre vară şi iarnă în climatul temperat-oceanic.
  2. a prezenţei reliefului glaciar în Peninsula Scandinavă.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 1. Rolul moderator climatic al Oceanului Atlantic (oceanul se încălzește mai greu vara și cedează căldura mai greu iarna)
   2. Europa Nordică a fost acoperită de calotă glaciară în pleistocen

   Ștergere
 21. 1)Prezentaţi o consecinţă a procesului de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei
  Mă gândeam la scăderea natalităţii, întrucât populaţia tânăra va avea un procent scăzut, deterbinând astfel prezenţa unei populaţii inactive

  RăspundețiȘtergere
 22. Explicați ponderea mare a suprafețelor împădurite în Finlanda (aproximativ 75% din suprafața totală a țării)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Climatul temperat-continental rece (boreal), inospitalier locuirii, în corelație cu densitatea scăzută a populației și cu solul slab fertil explică păstrarea în regim natural a suprafețelor forestiere foarte întinse (păduri de conifere), de circa 75% din totalul țării.

   Ștergere
 23. Daca ne cere la examenul de Bacalaureat asemanarile si deosebirile dintre doua tari, putem scrie ca o deosebire forma lor de guvernamant?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu sunt domnul Tudose, dar, cred ca este improbabil sa primim deosebirile dintre doua tari. In general primim diferentele climatice. Daca este sa primim vreodata un subiect atat de vag, atunci poti spune asta.

   Ștergere
  2. Așa este cum a spus colegul de mai sus.

   Ștergere
 24. Buna ziua! Cu privire la subiectul cu o tara, este nevoie neaparat sa stiu toate tarile uniunii europene? Momentan stiu tarile vecine Romaniei, Franta, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Belgia si Austria. Ma gandeam daca este sa le invat pe celelalte, in special Polonia/si Rusia.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Doar țările din programă: https://geografilia.blogspot.com/2018/12/programa-de-geografie-pentru-bacalaureat.html

   În fiecare an se publică programa pentru bacalaureat.

   Ștergere
 25. buna ziua! Ma uitam peste resursele tarilor si industrie. Majoritatea tarilor au carbuni (superiori sau inferiori), gaze naturale, minereuri neferoase. Iar la industrie, vad ca aproape fiecare tara are industrie textila, siderurgica, a metalurgiei neferoase si chimica. (inafara de moldova care e f slab dezvoltata). In acest caz, pot sa scriu lucrurile astea la bac, in sensul ca daca primesc o tara si am uitat exact resursele si industriile, pot folosi lucrurile spuse mai sus drept caz general?

  RăspundețiȘtergere