10 modificări ale mediului din România observate pe imagini satelitare


          Peisajul geografic, adică imaginea momentană a mediului, cunoaște schimbări spectaculoase sub influența factorilor naturali sau a intervențiilor antropice. Aplicația Google Earth Engine Timelapse pune la dispoziția utilizatorilor o serie de imagini Landsat pentru perioada ultimilor 35 de ani. Se pot face o mulțime de observații și analize de natură geografică pentru a înțelege dinamica mediului: retragerea ghețarilor, deșertificare, urbanizare, minerit, amenajarea insulelor artificiale, formarea unor noi insule naturale, despăduriri, eroziune etc. Să urmărim 10 cazuri interesante din România. Pentru derularea imaginilor, apăsați pe „play” din stânga-jos. Puteți naviga pe hartă: trageți în toate direcțiile, dați zoom-in, zoom-out.

1. Lacul de acumulare Mihăilești, amenajat pe râul Argeș în SV Bucureștiului.
2. Extinderea zonelor urbane (mai ales comercial-industriale) în V Bucureștiului, la ieșirea pe A1. Transporturile rapide și mai sigure (pe autostrăzi) constituie „sângele” economiei. Dacă există infrastructură, companiile își pot procura resursele și furniza produsele într-un mod rapid și concurențial.
3. Exploatările de lignit din bazinul Motru-Rovinari. Se observă evoluția decopertărilor și a haldelor de steril.
4. Eroziune marină și retragerea liniei țărmului între brațele Sulina și Sf. Gheorghe. Digurile de la vărsarea Sulinei (navigați spre N) barează curenții ce curg paralel cu țărmul (N-S) și transportă sedimentele marine. Prin urmare, aportul minim de nisip în această zonă favorizează eroziunea litorală intensă.
5. Evoluția insulei Sacalin, la gura de vărsare a brațului Sfântul Gheorghe, prin acțiunea simultană eroziv-acumulativă a curentului circular al Mării Negre (N-S) și a aportului mare de sedimente aduse de Dunăre (pe brațul Sf. Gheorghe).
6. Dinamică în lunca Someșului la E de Satu Mare. Meandrarea este determinată de relieful relativ orizontal și viteza mică de curgere a apei. Eroziunea laterală acționează asupra malurilor concave, ducând la tăierea meandrelor și formarea belciugelor.
7. Parc de panouri fotovoltaice în orașul Livada, jud. Satu Mare, unul dintre cele mai mari din România.
8. Defrișări în Munții Vrancei. Problema defrișărilor este de notorietate și va mai fi discutată în alte articole.
9. Variații de volum ale Lacului Vidra de pe râul Lotru.
10. Dinamică de albie. Râul Olt, lângă Islaz.

Aplicația poate fi folosită cu brio, atât în scop didactic, cât și în cercetare.

de Ionuț Tudose
14.04.2020

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu