Proporția resurselor naturale utilizate în producția energiei electrice


Pe planșele de mai jos puteți vedea profilul energetic al fiecărui stat european, mai precis importanța procentuală a unor resurse naturale în producția totală națională de energie electrică. Unele state sunt dependente total de hidrocarburi, altele s-au axat pe hidroenergie sau pe energia nucleară. Există state care utilizează preponderent o singură resursă (Albania, Belarus, Norvegia etc.), dar și cazuri eterogene (Belgia, România ș.a.).