Decretul din 1964, sau cum să ciuntești istoria printr-o semnătură


           Nimic n-a scăpat prigoanei comuniste. Nici măcar bietele toponime, care înmagazinau o întreagă istorie a locurilor și a comunităților. Dar istoria trebuia rescrisă, mai ales că ea deranja regimul. Astfel, denumirile care aminteau de trecutul regal, de anumite personalități politice sau culturale, denumirile religioase, denumirile de animale sau cele considerate ca fiind înjositoare au fost schimbate prin Decretul 799 din 17 decembrie 1964. Comuna Tâmpeni devine Movileni, comuna Călugăru devine Măgura sau satul Uscați devine Războenii de Jos...


Ora Pământului din această seară, un moft.


          Îndepărtându-se de Dumnezeu, omul nu se îndepărtează şi de religie. Dintotdeauna a simţit nevoia să îşi facă idoli la care să se închine, religii alternative existând mereu. În prezent asităm la un asalt al religiilor moderne: unii se închină la zeul fotbal, uitându-se la toate meciurile, punând suflet şi pasiune, pierzând timpul şi irosindu-şi vieţile... Alţii se închină la zeul ştiinţă şi spun mereu "Oamenii de ştiinţă au descoperit", "Ştiinţa a zis", "S-a demonstrat că", "Mai lasă-mă că nu există niciun Dumnezeu, nu sunt dovezi ştiinţifice" etc. 
          Iar alţii se închină religiei ecologismului.

Forme de relief citite pe modelul SRTM
         Modelul SRTM este un DEM (Digital Elevation Model = Model Numeric Altimetric al Terenului) obţinut prin teledetecţie. Este disponibil gratuit, la rezoluţii satisfăcătoare pentru studii la scară medie sau mică.