Orașul Urlați. Însemnări istorico-geografice și toponimice

Probabil la Fântâna Florii, cca 1900 (Foto: Alexandru Bellu)

ARGUMENT. Inițial acest studiu trebuia să se cheme „Orașul Urlați pe hărțile vechi”, un articol de prezentare succintă a unor secvențe cartografice din ultimele secole. Săpând în bibliotecile digitale după acestea, mi s-a iscat o nevoie supărătoare de lămuriri toponimice, împingătoare spre cărți și zapise. Apoi am revenit asupra unor fotografii vechi ale urbei, precumpănitoare fiind cele realizate de Alexandru Bellu la hotarul secolelor al XIX-lea și al XX-lea. Și chiar după o cercetare foarte îndelungată, puse laolaltă, toate acestea dau impresia unui mozaic imperfect construit în jurul unor idei împrăștiate ori neclar determinate.