Cele mai accesate articole – 2010        Nu sunt “cele mai bune” sau “cele mai tari”. Au doar cele mai multe vizualizări. Bilanţul e lunar şi anual.Un lac cu adevărat special (imagini maps.google)


          Se află în Asia Centrală. Are o caracteristică foarte rar întâlnită, fiind de o spectaculozitate aparte.Fig.1. Poziţia lacului Alakol în Asia Centrală. (click pt. a mări)

Cunoşti poziţia oraşelor pe hartă? (joc de geografie)

 

         Daţi click pe acest link! Alegeţi-vă un nume şi jucaţi! Aştept să îmi spuneţi ce rezultate aţi obţinut. ;))
*De ce nu avem energie curatӑ          Cu toţii ne-am întrebat cel puţin o datӑ de ce societatea nu renunţӑ la modul tradiţional de a obţine energie electricӑ în favoarea surselor alternative. De ce nu renunţӑm la odioasele termocentrale atȃt de nocive mediului, în favoarea centralelor solare, eoliene, geotermale, ori mareomotrice, care par a fi o alternativӑ extraordinarӑ, mai ales cӑ tehnologia necesarӑ este bine pusӑ la punct.
Fractalii şi Geografia


          Structurile fractale sunt entitӑţi ce se pot fragmenta în pӑrţi componente, astfel încȃt fiecare dintre acestea sӑ reprezinte o copie fidelӑ sau aproximativӑ a întregului. Fragmentarea se face la infinit. De aceea, în cazul unui fractal, se poate considera cӑ figura geometricӑ finitӑ cuprinde infinitul, sau cӑ figuri finite împreunӑ compun infinitul.

Fig.1. Ferigӑ-fractal. Se observӑ cӑ fiecare frunzӑ reprezintӑ o copie a întregului, devenind la rȃndul ei întreg…

Expediţia de recartare a Peşterii Gura Dobrogei

          În luna Noiembrie 2010, un grup de studenţi de la Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, a iniţiat un proiect de studiu al Peşterii Gura Dobrogei, din podişul omonim. Scopul principal al studiului este recartarea unei peşteri de importanţă stiinţifică, precum şi realizarea unei baze de date care să cuprindă elemente carstologice, biospeologice, arheologice, microclimatologice etc.Insulele care dispar sub mare


          În prezent, naţiunile Oceaniei se confruntӑ cu cea mai gravӑ problemӑ: rӑmȃn fӑrӑ casӑ. Insulele coraligene, cu altitudini adesea de la 0 la 2 m, dispar încet dar sigur.

Fig.1. Tendinţe ale schimbӑrii nivelului Oceanului Planetar (1993-2008). (Sursa: NASA)Bidonville-uri în Mumbai. Imagini satelitare

          Bidonville-urile sunt ansambluri de locuinţe precare, construite din resturi de materiale recuperate (sticlӑ, plastic, carton), pe spaţii ilegale, caracterizate de supraaglomeraţie şi desfӑşurare hazardatӑ, condiţii insalubre de viaţӑ, rate ridicate ale infracţionalitӑţii şi şomajului, educaţie deficitarӑ, absenţa surselor de apӑ potabilӑ, a electricitӑţii şi a sistemului de canalizare, fiind veritabile focare ale sӑrӑciei.
Fig.1. Supraaglomeraţia, amplasarea în spaţii nesigure şi ilegale, inaccesibilitatea echipelor de intervenţie fac din bidonville-uri cele mai vulnerabile spaţii la inundaţii şi alte hazarde. (Sursa foto: link)

Parazitismul intelectual

          Începȃnd cu acest articol lansӑm o nouӑ serie de articole. Noua categorie se numeşte “Punctul” şi va cuprinde opinii personale (punctul de vedere) asupra unor chestiuni ce au legӑturӑ cu domeniul nostru. Autorii articolelor pot fi geografi, viitori geografi sau doar pasionaţi. Trebuie doar sӑ ne anunţaţi cӑ doriţi sӑ vӑ fie publicat “punctul” pe Geografilia. Deci, articolele vor avea profund caracter subiectiv. De aceea, pentru ca cititorul sӑ le poatӑ distinge de celelalte categorii, titlurile vor fi precedate de semnul *.

Cum a calculat Eratostene circumferinţa Pământului

          Tropicul Racului corespunde latitudinii de 23,5 grade N. Înclinarea axei Pământului este de 23,5 grade, iar la solstiţiul de vară (22 iunie) Pământul are orientătă spre Soare emisfera nordică. Înseamnă că la amiază razele cad perpendicular pe tropic. (vezi fig.1) 
Fig.1. Solstiţiul de vară. Pământul are orientaţă spre Soare emisfera nordică. La amiază, razele cad perpendicular pe Tropicul Racului (Cancerului).

Despre Hot Spots / Puncte Fierbinţi

          Complexitatea vulcanismului la nivel global este recunoscutӑ de cercetӑtori, dar şi de oamenii de rȃnd. Locuitorii din apropierea vulcanilor le-au simţit de atȃtea ori puterea nimicitoare.


Fig.1. Erupţie vulcanicӑ hawaiianӑDezastrul care aduce moarte. Pakistan 2010

          Mişcӑrile pe versant de tipul alunecare - prӑbuşire sunt printre cele mai importante procese de dinamicӑ geomorfologicӑ. Adesea se soldeazӑ cu numeroase victime, pierderi materiale şi dereglӑri majore ale mediului local, fiind adevӑrate dezastre naturale. Pakistanul de Nord a trecut în 2010 printr-un astfel de eveniment nefericit.


Fig.1. Localizare. Rȃul Hunza se aflӑ în bazinul Indusului, în Munţii Karakorum, NV Pakistanului. (Sursa foto: Thecommonwealth.org)

Munţii Alpi - două superlative cucerite (a doua parte)

          Fericiţi că ne-am împlinit un vis, am plecat cu o nouă speranţă către următoarea ţintă: Mont Blanc. Datorită condiţiilor meteo nefevorabile, singura rută sigură din acea perioadă (ninsese mult şi în urmă cu trei zile, doi români şi-au pierdut viaţa în urma unei căderi într-o crevasă acoperită de stratul gros de zăpadă, pe lângă asta, era şi pericol mare de avalanşă).

Foto 24. Spre Mont Blanc