Ortorectificarea imaginilor de teledetecție

          Aplicabilitatea imaginilor de teledetecție - aeriene sau satelitare - cunoaște o gamă foarte variată de posibilități în geografie sau alte domenii. Ca geografi ne folosim adesea de informația oferită de aceste surse pentru a carta și analiza diverse elemente și fenomene: localități, drumuri, râuri, efectele secetei, incendii, despăduriri, inundații, dinamica spațio-temporală a localităților șamd.

O lucrare geografică excelentă: România, Atlas geografic școlar (2015)

          Lucrarea reprezintă un vârf al cartografiei românești, fiind realizat cu ajutorul instrumentelor GIS prin metodologii științifice și pedagogice foarte bine puse la punct. Este foarte util pentru pregătirea examenului de Bacalaureat, dar și pentru elevii de clasa a VIII-a și pentru oricine dorește să-și cunoască țara.


Fig.1. Coperta
Geocaching, un fel de geografie distractivă

          Vă povesteam într-un articol despre orientarea sportivă, ca o geografie transpusă în sport, unde competitorii se folosesc de o hartă pentru a parcurge un traseu în cel mai scurt timp posibil. Vă prezint acum  geocaching-ul, un alt joc cu valențe geografice, în care harta este înlocuită cu GPS-ul, iar terenul cu lumea întreagă...
         Geocaching-ul face parte din categoria jocurilor de tipul ”căutări de comori”. Pe tot Globul, inclusiv în Antarctica, sunt ascunse printre stânci, prin tufișuri, pe sub borduri, prin copaci, vreo 2 000 000 de cutiuțe. Fiecare are povestea ei...

Arcticul și Antarcticul sunt oceane sau nu?

          Stabilirea numărului exact al oceanelor nu este ea însăși o problemă de prea mare importanță practică. Este interesantă însă prin prisma faptului că reflectă o întreagă acumulare de informații științifice și metodologice de ordin batimetric, morfologic, geologic, biologic, hidrodinamic șamd. 

Fig.1. Modelul cu 5 oceane

Forma Pământului

          Când vorbim de forma Pământului, ținem cont că aceasta este descrisă de o suprafață idealizată, ci nu de suprafața topografică (a reliefului). Bineînțeles, forma Pământului descrisă de suprafața reliefului este foarte complicată, fiind scobită în oceane și bombată pe continente… Pentru a observa însă forma generală, fie nivelăm toate continentele și oceanele cu un excavator uriaș pentru a obține o suprafață mai simplă, fie analizăm datele furnizate de sateliți. Cum arată deci Pământul? 

Discrepanța economică dintre Ardeal și restul României. Observațiile unui profesor de geografie

          Articolul prezintă o scurtă analiză a situației economice dintre partea central-vestică a României (Transilvania și Câmpia de Vest) și spațiul extracarpatic (Moldova, Muntenia și Oltenia), plecând de la o afirmație tranșantă, dar cât se poate de clară: „Bucureștiul va pierde Ardealul. N-a făcut nimic să-l păstreze. Îl va pierde pe Facebook” (Ilie Șerbănescu).

 Foto1. Vedere panoramică asupra Aradului

Diferența dintre pas și trecătoare

          Pe multe hărți geomorfologice sau în alte surse serioase ne apare mereu la legendă, în dreptul semnului convențional respectiv, semnificația ”pasuri și trecători”. Se pune întrebarea: de ce sunt trecute amândouă dacă înseamnă același lucru? Simplu, pentru că nu înseamnă chiar același lucru...

Fig.1. Reprezentare schematică a unui pas


Documentar despre islamizarea Europei

          Documentarul ”Europa, ultima redută” prezintă eșecul integrării imigranților musulmani în societățile occidentale și radicalizarea ulterioară a acestei pături sociale tot mai numeroase. Inițial imigrația musulmanilor a fost încurajată imediat după al Doilea Război Mondial, din nevoia de forță de muncă în procesul de reclădire a Europei distruse. Imigrația și natalitatea scăzută a europenilor au generat explozia din următoarele decenii...

Când au loc echinocțiile și solstițiile?

Soarele la mijlocul zilei (astro-urseanu)
          Adesea ați observat că datele calendaristice, corespunzătoare acestor patru momente din an, variază de la o sursă la alta: în manualele școlare, cursurile de geografie, mass-media... Avem tendința să fim foarte tranșanți, deoarece noua informație intră în contradicție cu ceea ce învățaserăm din altă parte: ”E scris greșit aici. Echinocțiul de toamnă este pe 22, nu 23 septembrie!” Care sunt până la urmă datele exacte?

Orașul Urlați, zona centrală. Reducerea spațiilor verzi

Fig.1. Detaliu hartă
          Amintirea maidanelor copilăriei trezește melancolii în conștiința fiecăruia. Tristețea parcă-i mai mare când nimic nu mai seamănă cu universul unor puști de 9 ani, ce creșteau cu iarba, printre copaci și terenuri prăfuite, în orășelele proaspăt ieșite din epoca de cauciuc. Orașul Urlați din jud. Prahova a cunoscut și el transformări uriașe după anul 2000.Chei, defileuri, canioane. Diferențe și asemănări

Trei Defileuri, Yang Tze (China)
          Acești termeni desemnează trei tipuri de văi. Ar fi impropriu să le numim exclusiv ”forme ale reliefului fluviatil”, întrucât morfologia lor este în strânsă legătură și cu alți factori, cum ar fi litologia și structura geologică. Pentru a înțelege prin ce se aseamănă și prin ce se deosebesc, le vom analiza comparativ în funcție de mai multe criterii. Precizăm însă că în literatura universală noțiunile pot avea diverse intersectări sau chiar sinonimii.

Condițiile cadrului natural reflectate în arhitectura tradițională

        Avându-și originile în negura timpului, arhitectura tradițională înmagazinează un tezaur al frumosului, prin întrepătrunderea spiritualității creștine cu simțul practic și estetic. Casa, poarta, biserica, troițele și fântânile reflectă totodată istețimea nativă a unui popor multimilenar, care cunoștea natura înconjurătoare mai bine decât noi astăzi.

Fig.1. Imagine din arhiva Muzeului Satului (sursa)

Exodul. O tragedie siriană

          Documentarul, realizat în regia lui Marian Voicu în 2014, prezintă situația catastrofală a refugiaților sirieni, victime ale războiului civil, fiind totodată și o prefigurare a exploziei fenomenului migraționist care afectează Europa în anul 2015. Merită urmărit, mai ales că este realizat în limba română!

Uniunea Europeană sub presiunea fenomenului imigraționist. Sfârșitul civilizației?

          După cum ați sesizat deja, colonizarea Germaniei, susținută internațional atât de autoritățile germane, cât și de țările tranzitate și cele de origine, se face necontenit, oficialii de la Berlin așteptându-se ca de-a lungul anului să sosească alți 800 000 de imigranți.

Fig.1. Imigranți în apropierea Maltei, așteptând 
să fie salvați, mai 2015 (sursa: Time)

Care ar fi cel mai bun model de bilanț natural pentru România?

          În demografie, bilanțul natural reprezintă rata de creștere a populației și este în strânsă interdependență cu diverși indici: fertilitatea, natalitatea, mortalitatea, morbiditatea, mortalitatea infantilă, speranța de viață la naștere etc. Dar cum natalitatea și mortalitatea reflectă într-un fel sau altul toți ceilalți indici, bilanțul natural reprezintă diferența dintre cele două.

Fig.1. Familia Boroș din Breaza are 17 copii (sursa)Hartă - Europa în anul 2035

          Europa unui viitor apropiat va fi total schimbată față de cum o cunoaștem astăzi. Crizele economice, îmbătrânirea organismelor geopolitice actuale, reafirmarea unor interese teritoriale, ciocnirea culturilor și a civilizațiilor, exportarea unor ideologii radicale din Orientul Mijlociu și reorganizarea lumii în noi sfere de influență își vor pune amprenta asupra bătrânului continent.


Fig.1. Europa Centrală 2035

Denumiri amuzante sau stânjenitoare de localități din România

Fig.1. Detaliu oiconime amuzante
          Pe internet circulă diverse liste cu denumiri amuzante de localități. Problema este că multe din acele denumiri nu există. Ori sunt invenții, ori sunt toponime istorice înlocuite prin Decretul 799 din 17.12.1964 deoarece erau considerate înjositoare. De dragul adevărului geografic, am încercat să centralizez pe o hartă actualele oiconime (=nume de localități) amuzante sau stânjenitoare. 
 

Diversitatea etnică în America Latină. Câteva sfaturi cartografice pentru a face o hartă frumoasă

          În mod convențional, America Latină cuprinde toate țările situate la Sud de Rio Grande (granița dintre SUA și Mexic). În mod real însă, state precum California, New Mexico, Arizona sau Florida ar putea fi integrate cu ușurință în această regiune datorită procentului ridicat de populație latino. În studiul de față m-am axat pe limita convențională a regiunii.
          Din punct de vedere etno-cultural, populația Americii Latine a fost influențată determinant de istoria ultimelor 5 secole, o perioadă începută cu Marile Descoperiri Geografice și urmată de cucerirea teritoriilor de către europeni, colonialism, fluxuri migratorii intense în etape diferite (în special dinspre Europa), sclavagism (aducerea negrilor din Africa) și etajarea societății asemeni sistemului de caste din India, mixtura populațiilor și apoi redobândirea drepturilor. 

Câte state independente sunt pe Glob?

          O întrebare simplă la prima vedere, dar problema suveranității și a independenței este mult mai complicată. De aceea, în funcție de surse va diferi și numărul total: 192, 193, 194, 195, 196, 197 șamd. Statele recunoscute ca independente de toată lumea sunt doar 188. Dar există unele situații mai ciudate, ca în cazul Armeniei nerecunoscută decât de Pakistan sau cazul celor două Korei, care nu se recunosc și se revendică reciproc.

Supranumele statelor lumii

Fig.1. Statele lumii cu denumirea uzuală
          Supranumele sunt denumiri colocviale (neoficiale), care arată anumite trăsături ale statului/ poporului respectiv în semn de cinste sau pentru a-l distinge de celelalte state. Sunt acele ”porecle” pe care le auzim adesea la știri, în comentarii sportive, în documentare sau într-o mulțime de alte împrejurări.