Diferența dintre pas și trecătoare

          Pe multe hărți geomorfologice sau în alte surse serioase ne apare mereu la legendă, în dreptul semnului convențional respectiv, semnificația ”pasuri și trecători”. Se pune întrebarea: de ce sunt trecute amândouă dacă înseamnă același lucru? Simplu, pentru că nu înseamnă chiar același lucru...

Fig.1. Reprezentare schematică a unui pas          Asemănarea dintre cele două noțiuni este atât de mare încât nu necesită semne convenționale diferite. Dar nici diferențele nu pot fi omise în totalitate așa cum procedează în mod eronat multe surse de informare mai populare (wikipedia sau alte site-uri, diverse hărți etc).
  • Etimologic, ambele cuvinte sugerează același lucru. Și pasul și trecătoarea sunt spații care favorizează trecerea/ accesul dintr-o zonă în alta. 
  • Topografic, ambele forme de relief sunt locuri mai joase și înguste, unde doi versanți (ai unor munți diferiți) se apropie foarte mult unul de celălalt. Pasul și trecătoarea sunt deci puncte de legătură între munți.
  • Totodată, ambele asigură conectarea a două zone mai joase (văi, depresiuni, culoare), fiind foarte folosite din cele mai vechi timpuri pentru tranzitarea munților (din Ardeal în Țara Românească, din Moldova în Ardeal etc). În prezent, pasurile și trecătorile mai importante sunt traversate de drumuri și căi ferate.
  • Diferența între cele două este dată de faptul că pasul se află pe cumpăna de ape (adică cele două sectoare de vale adiacente fac parte din bazine hidrografice diferite), în timp ce trecătoarea unește două sectoare ale aceleiași văi. Altfel spus, prin pas nu trece niciun râu, în timp ce prin trecătoare poate trece.
  • După cum ați sesizat deja, pasul este mai înalt față de ambele sectoare de vale, în timp ce trecătoarea este mai înaltă doar față de sectorul din aval. Totuși și în cazul trecătorilor drumul urcă indiferent din ce direcție ai veni, deoarece căile de comunicație nu se pot amenaja la nivelul apei și este necesară o oarecare avansare pe versant.
Fig.2. Diferența dintre pas și trecătoare (Urmăriți cursul apelor și al curbelor de nivel)

Exemple de pasuri: Predeal, Prislop, Bratocea, Gutâi, Mestecăniș, Domașnea.
Exemple de trecători: Tușnad, Cozia, Turnu Roșu, Lainici, Buzău.

de I. Tudose
23.09.2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu