Chei, defileuri, canioane. Diferențe și asemănări

Trei Defileuri, Yang Tze (China)
          Acești termeni desemnează trei tipuri de văi. Ar fi impropriu să le numim exclusiv ”forme ale reliefului fluviatil”, întrucât morfologia lor este în strânsă legătură și cu alți factori, cum ar fi litologia și structura geologică. Pentru a înțelege prin ce se aseamănă și prin ce se deosebesc, le vom analiza comparativ în funcție de mai multe criterii. Precizăm însă că în literatura universală noțiunile pot avea diverse intersectări sau chiar sinonimii.Caracteristicile specificate sunt generalizate!
Marele Canion, Arizona

 1. Adâncimea  
chei: de ordinul zecilor de metri
defileu: de ordinul zecilor sau al sutelor de metri
canion: de ordinul zecilor, sutelor sau miilor de metri

 2. Aspectul versanților 
chei: verticali, netezi
defileu: foarte înclinați sau verticali 
canion: verticali, în trepte

 3. Deschiderea văii, sub aspectul lățimii 
chei: foarte îngustă
defileu: îngustă
canion: îngustă, largă

 4. Litologia 
chei: calcare
defileu: diversificată (roci dure)
canion: diversificată (roci dure în alternanță cu roci mai puțin rezistente)

Canionul Atuel, Argentina
 5. Structura geologică 
chei: diversificată (tabulară, monoclinală, cutată, faliată, șariată)
defileu: diversificată (idem)
canion: tabulară

 6. Lunci și terase erozivo-acumulative 
chei: aproape mereu absente
defileu: în unele cazuri prezente
canion: în unele cazuri prezente

 7. Tipuri și forme de relief specifice versanților 
chei: relief exocarstic - surplombe, firide, lapiezuri, relief ruiniform
defileu: relief variat
canion: relief structural - polițe, terase structurale, surplombe

Cheile Bicazului

Canionul râului Fish, Namibia
Sursa fotografiilor: wikipedia 

de Ionuț Tudose
18.09.2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu