Jocuri de Geografie          Aveti mai jos 8 jocuri de Geografie: state, capitale, monumente, monumente ale naturii...
          Conteaza sa raspundeti corect si intr-un timp cat mai mic. Pentru a juca, dati click pe titlul jocului!

Tutorial SAGA GIS. Densitatea Populaţiei.          SAGA GIS poate fi folosit în orice domeniu al geografiei, nu doar în geografie fizicӑ sau geomorfologie.
          Densitatea populaţiei se calculeazӑ împӑrţind numӑrul de locuitori la o suprafaţӑ de referinţӑ. De exemplu, densitatea populaţiei oraşului Urlaţi = 10 493 locuitori (populaţia totalӑ) / 44 kmp (suprafaţa totalӑ) = 238 loc/kmp.Tutorial SAGA GIS. Adȃncimea fragmentӑrii reliefului (Energia de relief).


          Adȃncimea fragmentӑrii reliefului, numitӑ şi energia de relief, reprezintӑ un indicator geomorfologic, care se calculeazӑ scӑzȃnd “altitudinea maximӑ – altitudinea minimӑ” dintr-un areal. Prin metoda pӑtratelor, se împarte teritoriul în celule de 1km2 sau 1ha şi se calculeazӑ diferenţa maximӑ de altitudine din cadrul fiecӑrei celule. Metoda izoliniilor este puţin mai complicatӑ, dar nu de neînteles. În acest tutorial vom calcula adȃncimea fragmentӑrii prin ambele metode.          

Tutorial SAGA GIS. Clasificarea unui DEM în 6 forme de relief.

          Articolul prezintӑ o încercare de a clasifica un DEM (model digital al terenului) în 6 tipuri de forme de relief: culmi, versanţi superiori, versanţi mijlocii, versanţi inferiori, terenuri plate şi vӑi. Am ales DEM-ul teritoriului administrativ al oraşului Urlaţi, cu rezolutia de 10 m, obţinut prin interpolarea curbelor de nivel extrase din harta topograficӑ 1:25000.