Migrațiile pe Glob în anul 2017 - planșă didactică pentru cls. a X-a


          Din moment ce subiectul acesta a fost abordat destul de des pe Geografilia, vă pun la dispoziție o planșă didactică pe care se pot observa principalele fluxuri ale migrației internaționale și valorile sporului migratoriu.

Europa împotriva imigrației (cu hartă)

          Afluxul migranților extraeuropeni a atins paroxismul în anul 2015, după care s-a redus în special datorită îmbunătățirii relative a situației din Siria. În acest sens, ONU precizează că în primele șapte luni ale anului 2017 peste 600 000 de refugiați sirieni au revenit în patria lor. Totuși Europa s-a confruntat în continuare cu imigrația ilegală (economică) dinspre regiuni marginale precum Nordul Africii, Africa Subsahariană, Orientul Apropiat sau Asia de Sud. Efectele mozaicării etnice sunt foarte variate și uneori capătă nuanțe extrem de negative, precum terorismul, șomaj, criminalitate și segregare etnică în cartiere de tip „no-go area”.

Hartă: Probleme geopolitice actuale de frontieră


          Am realizat această hartă utilizând informațiile din articolele List of territorial disputesList of ongoing armed conflicts și alte surse mass-media. În categoria problemelor de frontieră intră disputele teritoriale de la graniță (unele între state independente, altele între state independente și entități teritoriale nerecunoscute internațional); zonele de război civil transfrontalier și migrația clandestină. 

Cartierele de tip „no-go area” din Europa occidentală


          Introducere. În contextul migrației în masă spre Europa din ultimii ani și a creșterii proporției alohtonilor în populația statelor receptoare, se înregistrează un fenomen de segregare socială tot mai accentuat. Imigranții, provenind în majoritate din Orientul Mijlociu și din jumătatea nordică a Africii, au valorificat politicile permisive ale Uniunii Europene privind imigrația ilegală pentru a ajunge în țări cu un nivel de trai ridicat.

Hartă: Ce state vor mai apărea pe harta lumii?!

          Ciocnirile violente dintre autoritățile de la Madrid și cele locale catalane, în contextul referendumului organizat pentru votarea independenței Cataloniei, dovedesc încă o dată întâietatea sentimentului național în fața oricăror raționamente politice, strategice și economice. Într-adevăr, o Spanie fărămițată ar produce efecte negative majore asupra propriei economii și asupra Uniunii Europene în ansamblul său.