Forme de relief citite pe modelul SRTM
         Modelul SRTM este un DEM (Digital Elevation Model = Model Numeric Altimetric al Terenului) obţinut prin teledetecţie. Este disponibil gratuit, la rezoluţii satisfăcătoare pentru studii la scară medie sau mică.

       Acesta, prin efectul de umbrire al reliefului, poate constitui un instrument de mare ajutor în identificarea unor procese sau fenomene din natură (identificarea unor falii, a vulcanismului, a structurilor geologice etc). În exemplele de mai jos puteţi vedea cum se pot identifica forme de relief.

          Terasele Prahovei şi ale Doftanei:

           Relief structural în pintenul Văleni - Depr. Drajna:

          Dealul Boldeşti străpuns de Valea Teleajănului:

          Atenţie la capcane! :) Pâlcuri de pădure în câmpia Gherghiţei, expandate de la nivelul solului:

I. Tudose
12.03.2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu