Hartă Europa: Corelația dintre tectonică și relief

Fig.1. Vulcanul Etna
          Scoarța este învelișul solid exterior al Terrei, alcătuit din mai multe fragmente, numite plăci tectonice. Acestea se deplasează în plan orizontal cu viteze de ordinul milimetrilor și centimetrilor pe an, mișcări puse de geologi pe seama curenților de convecție din astenosferă. Contactele dintre plăci pot fi: de tip divergent (rift), când plăcile se depărtează una de cealaltă; de tip convergent (subducție sau coliziune), când plăcile se apropie, de obicei una dintre ele scufundându-se sub cealaltă; de tip transformant, când au loc mișcări de forfecare între plăci.


Fracturile scoarței (rifturi, subducții, falii) sunt corelate adesea cu mișcările seismice, erupțiile vulcanice și prezența lanțurilor montane (caledonice, hercinice, alpine), după cum se observă în figurile de mai jos. Europa se suprapune pe placa eurasiatică, despărțită de placa nord-americană prin contactul de tip rift în lungul dorsalei medio-atlantice, de placa africană prin contactul de tip subducție și de cea arabă prin contactul de tip coliziune. Placa eurasiatică se continuă, evident, în Asia, unde intră în contact cu placa iraniană, indiană, filipineză, japoneză, pacifică și, din nou, nord-americană.

În alcătuirea plăcii eurasiatice intră mai multe blocuri pe teritoriul continentului nostru: unele rigide tectonic (scutul scandinavo-baltic, platforma est-europeană), iar altele mai active (placa intraalpină, placa Mării Negre, placa egeană, placa Anatoliei) etc.  Fig.2. Raportul dintre tectonică și relief. Trageți de săgeată pentru a corela repartiția principalelor lanțuri montane, a vulcanilor și cutremurelor cu fracturile scoarței și plăcile tectonice. Aici puteți găsi harta generalizată cu denumirile unităților de relief.
Iată și hărțile separat, pentru detaliere:

Fig.3. Schița tectonică a Eiropei (click pe imagine pentru a mări). 

Fig.4. Vulcani, cutremure și trepte de relief în Europa (click pe imagine pentru a mări).

În încheiere propun elevilor de clasa a XII-a următoarele exerciții:

1. Pentru Europa, enumeră câte 3 unități de relief:
- alpine
- hercinice
- caledonice
- precambriene
Aici puteți găsi harta generalizată cu denumirile unităților de relief.

2. Explică frecvența ridicată a cutremurelor în Europa Sudică.

3. Enumeră 4 țări din Europa care au vulcani activi.

de Ionuț Tudose
4.04.2020

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu