Subiect și rezolvare geografie bac, iunie 2022


Mai jos găsiți subiectul din iunie 2022 și un exemplu de rezolvare a acestuia. Pentru alte articole despre bac, accesați categoria GEO BAC.SUBIECTUL I
A. 1. E = Portugalia;
2. 13 = Praga;

B. 1. 1.
2. Serbia.
3. Madrid.

C. 1. c.7.
2. b.12.
3. c. Tallinn.
4. b. B.
5. b. Chișinău.

D.
 • Norvegia are climă temperat-oceanică, subpolară și alpină, spre deosebire de Grecia care are climă mediteraneană.
 • În Norvegia au frecvență ridicată vânturile de vest și cele polare (în N), iar în Grecia bat sirocco și bora.
 • Clima Norvegiei este puternic influențată de vecinătatea Oceanului Atlantic și de Curentul Cald al Atlanticului de Nord, în timp ce clima Greciei este influențată de bazinul Mării Mediterane, ciclonii mediteraneeni sau invaziile de aer tropical (vara).
 • În Norvegia cantitatea de precipitații medii anuale este mai ridicată (1000 - 2000 mm) decât în Grecia (500-800 mm). 
 • Din cauza așezării latitudinale diferite, Norvegia (nordul Europei) receptează o valoare mai redusă a radiației solare decât Grecia (sudul Europei).
 • Astfel, temperatura medie anuală este mai scăzută în Norvegia (0°-5° C) decât în Grecia (15°-20° C).

E. 1. Austria, Elveția, Franța, Italia, Germania, Slovenia, Liechtenstein, Monaco.
2. Constanța, Mangalia, Burgas, Sevastopol, Odessa.


SUBIECTUL AL II-LEA
A.1. 12 = Vaslui.
2. 6 = Ialomița.

B.1. Prut.
2. A.
3. Deva.

C.1. c.10.
2. b.E.
3. b.Dâmbovița.
4. a. Crișul Alb.
5. a.1.

D.
 • Unitatea C s-a format prin cutare și vulcanism în orogeneza alpină, iar unitatea F doar prin cutare într-o fază finală a aceleiași orogeneze.
 • Unitatea C are altitudini mai mari (2100 m, vf. Pietrosul Călimanilor) decât unitatea F (996 m, vf. Măgura Odobești). Primiți punctele și în cazul în care pentru Unitatea F doar estimați altitudinea maximă („peste 900 m”, „aproximativ 1000 m”) sau menționați altitudinile medii (300 - 500 m). 
 • Unitatea C este alcătuită din toate cele trei clase de roci (vulcanice/magmatice, metamorfice, sedimentare), spre deosebire de F, dezvoltată numai pe cele sedimentare.
 • În C sunt bine reprezentate relieful vulcanic, carstic (Cheile Bicazului), petrografic, eolian/rezidual (stânci modelate de vânt), în timp ce în F sunt specifice relieful torențial, vulcanii noroioși și alunecările de teren.
 • Culmile și depresiunile unității C au orientare paralelă generală NV-SE, iar cele ale unității F sunt arcuite la exteriorul Curburii Carpaților.
E. 1. petrol, gaze naturale, roci de construcție, solul (ca resursă pentru agricultură), hidroenergia (pe cursul Oltului sau al Argeșului). 
2. submediteraneene, oceanice (atlantice).


SUBIECTUL AL III-LEA.
A.1. 9 400 000 hectare - Franța.
2. 1 000 000 hectare - Suedia.

B.1. 5 550 000 - 3 050 000 = 2 500 000 ha.
2. Climatul temperat-continental boreal și cel subpolar, cu temperaturi medii anuale de 0° - 5° C și veri scurte și răcoroase, constituie principalul factor restrictiv în adaptarea acestor plante de cultură, care preferă zonele central-, sud- și est-europene.
3. Câmpia Română, Câmpia de Vest.

C.1. România, Ucraina, Slovacia, Austria, Slovenia, Croația, Serbia.
2. Câmpia Panonică, Munții Buk, Munții Matra.
3. Dunărea, Mureș, Tisa, Crișurile.
4. Budapesta, Debrecen, Gyor, Gyula.

D.1. A: 17,8 - (-5) = 22,8° C.
B: 26,5 - 12,5 = 14° C.

2. A - Helsinki.
B - Valletta.

E.1. Mediteraneană.
2. Așezarea latitudinală determină valorile diferite ale radiației solare receptate de suprafața terestră. Orașul A se află în Europa Nordică și primește mai puțină radiație solară (sub 100 kcal/cm2/an) decât orașul B, localizat în Europa Sudică (peste 140 kcal/cm2/an). De aici rezultă diferențele de temperatură medie anuală.  

de Ionuț Tudose
22.06.2022

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.