Orașul Urlați, imagini în oglindă din trecut și prezent

          În urmă cu doi ani am realizat o serie de fotografii care ar fi trebuit continuată în vederea întocmirii unei lucrări ceva mai ample. Însă timpul a trecut și nu am mai făcut ceea ce îmi propusesem, așa că public aici mai multe fotografii comparative, care evidențiază evoluția peisajului urban urlățean în ultimul secol. Nu le mai țin ascunse pentru că își pierd actualitatea. 

          Pentru a fotografia exact din același loc, am făcut mai multe demersuri de cercetare elementară, inclusiv pe diverse tipuri de hărți și imagini satelitare (în cazul fotografiilor de pe deal). Mi-aș fi dorit să continuu seria de identificare a locațiilor instantaneelor lui Alexandru Bellu, unele preluate în cadre naturale, mirifice. Poate într-un episod viitor.

Click pe imagini pentru a mări:

Str. Carol 1 (azi 1 Mai) intersecție cu Crivățului, vedere spre sud. Cu excepția blocului din plan secund, aproape toate clădirile se regăsesc în cele două imagini, însă renovările succesive le-au schimbat radical, pierzându-se multe detalii arhitecturale valoroase.

Str. Carol 1 (azi 1 Mai) în centru, la cofetărie și farmacie, vedere spre nord.

Str. 1 Mai, intersecția „Dealu Mare”. Aliniamentul clădirilor de pe stânga s-a modificat în urma „sistematizării” socialiste.

Str. Carol 1 (azi 1 Mai), intersecția cu Crivățului, vedere spre nord. Parterul ruinat al clădirilor din prim-plan (foto sus) poate fi zărit în dreapta, acoperit cu plasă de protecție (foto jos). Casa din prim-plan (foto sus) a fost afectată de cutremur, păstrându-se într-o stare deplorabilă până în anii ’90. Clădirea nouă de pe colț (foto jos) i-a luat locul.

Magazinul Universal – Caraiman de pe str. 1 Mai. Gărdulețele de care stau rezemate bicicletele au fost scoase (în jurul anului 2000) și montate pe marginea drumului, la intrare în Urlați, în zona islazului.

Car funerar în fața bisericii din centru.

Casă particulară în centru, pe str. 1 Mai. În perioada socialistă a fost „naționalizată” și a funcționat în ea Biblioteca Orășenească. În foto sus, pe marginea drumului, apar aceleași gărdulețe care împânzeau tot orașul pe atunci.

Policlinica... nimic nou sub soare.

Sediul CAP, Casa Pionierului după 1960, fostul IGO, în prezent after-school, Str. Tudor Vladimirescu. Un model de evoluție de la un peisaj tipic rural, la unul tipic urban. Din păcate, prin renovări, casa a pierdut unele detalii arhitectonice la ferestre, arcadă și streașină.

Liceul Teoretic „Brâncoveanu – Vodă”. Am prins și noi vechiul gard pe care-l săream atât de ușor... În prezent sunt mai mulți copaci doar în fața liceului. În lateral-stânga, fosta livadă a devenit parcare, plopii și nucul din curte au lăsat loc sălii de sport și parcării...

Spitalul Orășenesc, aripa din stânga intrării, cea cu laboratorul. Copacului gros și înclinat din prim-plan (foto sus) i-a mai rămas doar cioata (foto jos).

Spitalul Orășenesc, aripa din dreapta intrării, cea cu pediatria.

Clădirea Primăriei. Fotografia de sus ar putea fi de dinainte de 1927.

Aceeași clădire, în 1960 deja își pierduse elementul central de pe acoperiș (vezi 1927).

Farmacia Nr. 80, str. 1 Mai, lângă Policlinică. Tare mult am căutat această locație. Înțelegeți de ce din fotografia a doua.

Fosta Școală de Fete (astăzi Școala Gimnazială nr. 2 – „Cănuță Ionescu”).

Fostul cămin de copii, apoi grădiniță, acum protoerie.

Centrul orașului.

Foișorul Bellu, vedere spre sud. Acesta a fost distrus și reconstruit aproape de la 0 pe baza fotografiilor vechi.

Foișorul Bellu, vedere spre nord. Se observă peisajul sălbatic, natural, în mijlocul căruia trona foișorul.

Inundația din anul 1975 la podul peste Cricov.

 Biserica de lemn de la Jercălăi. În stânga, printre copaci, se zărește cupola bisericii noi.

Turla bisericuței de lemn.

Schela Scoruș, vedere spre Creditul Minier, spre vest (spre Plavia).

Schela Scoruș, vedere spre est, spre „Oul Merezu” (vârful de deal rotunjit din dreapta). În vale apar satele Ceptura de Sus, Șoimești.

Schela Scoruș, vedere spre nord-vest, spre Iordăcheanu.

         Sper să revin și cu alte imagini evolutive, cel puțin la fel de spectaculoase.

de Ionuț Tudose
25.05.2018

3 comentarii: