Subiect și rezolvare geografie bac, iunie 2020


          Mai jos găsiți un exemplu de rezolvare a subiectului de astăzi. Dacă aveți întrebări, secțiunea de comentarii este deschisă. După ce vă aflați notele, puteți să îmi lăsați un mesaj. Vă rog să semnalați și eventualele mele greșeli.


SUBIECTUL I
A. 1. Franța;
2. Oslo;

B. 1. 13;
2. Danemarca;
3. Belgrad;

C. 1. d. Lituania;
2. a. Bosnia și Herțegovina;
3. a. fluviul Dunărea;
4. a. A;
5. c. Bruxelles;

Notă* Este bine dacă ați scris numai litera mică (corespunzătoare răspunsului), adică „1.d”.

D. C = Italia; D = Regatul Unit;
 • Italia are climă predominant mediteraneană (centru și sud), temperat-continentală de tranziție în nord și alpină în munții înalți, în timp ce Regatul Unit are climă temperat-oceanică;
 • Având așezări latitudinale diferite (Italia este mai la sud decât Regatul Unit), prima dintre ele primește o radiație solară mai ridicată (130 - 160 kcal/an) decât Regatul Unit (90-120 kcal/an).
 • Astfel, temperatura medie anuală în Italia (12-16ᵒ C) este mai mare decât în Regatul Unit (8 - 12 C). Puteați scrie pentru Italia 10 - 20 C și pentru Regatul Unit circa 10 C. 
 • Alți factori care influențează puternic clima sunt vecinătatea cu Marea Mediterană, ciclonii mediteraneeni, circulația tropicală a aerului (vara), Munții Alpi și Apenini pentru Italia, respectiv Oceanul Atlantic, Curentul Cald al Atlanticului de Nord și circulația vestică a maselor de aer pentru Regatul Unit. 
 • Având deschidere largă la Oceanul Atlantic și fiind în calea directă a circulației atmosferice vestice, Regatul Unit înregistrează o cantitate medie anuală de precipitații, anume 1000 - 1500 mm, mai ridicată decât Italia (800 - 1000 mm).
 • În Regatul Unit au frecvență foarte mare vânturile de vest, în timp ce în Italia bat și vânturi regionale, precum mistralul (Sardinia, Sicilia) și sirocco (vânt tropical dinspre Sahara care ajunge în sudul Italiei cu precădere vara).

E. Trecând peste carența gramaticală din cerință (defrișare = despădurire/îndepărtarea arborilor și a resturilor lemnoase; deci „defrișarea suprafețelor de pădure” este pleonasm), un răspuns ar putea fi:
 • În ultimul secol populația Europei s-a dublat (sau „a crescut foarte mult”), s-au extins suprafețele construite, zonele industriale și miniere, terenurile agricole pentru a asigura necesarul de hrană, căile de comunicație. Toate acestea s-au făcut prin înlocuirea unor medii naturale, inclusiv păduri.
 • O altă cauză a defrișărilor o constituie cererea foarte mare pe piață de masă lemnoasă pentru cherestea, mobilă sau combustibil (lemn pentru foc), în contextul unei dezvoltări economice actuale considerabile.
 • Alți factori determinanți în prezent sunt cadrul legislativ permisiv și acțiunile ilegale ale unor agenți locali sau internaționali, cu precădere în state central și est-europene.


SUBIECTUL al II-lea
A. 1. Suceava;
2. Olt;

B. 1. Ialomița;
2. E;
3. Arad;

C. 1. d. Trotuș;
2. b. D;
3. c. Giurgiu;
4. b. C;
5. c. Satu Mare;

Notă* Aceleași observații ca la SUBIECTUL I.C.

D. A = Grupa Munților Parâng; H = Câmpia Olteniei;
 • Grupa montană Parâng s-a format prin cutare în orogeneza alpină, iar Câmpia Olteniei prin depunere de sedimente.
 • Altitudinile sunt mult mai mari în Grupa Parâng (2519 m - vf. Parângul Mare) decât în Câmpia Olteniei (50 - 200 m).
 • Grupa Parâng este alcătuită predominant din roci metamorfice și, pe alocuri, din roci sedimentare (calcar), spre deosebire de Câmpia Olteniei, unde apar doar roci sedimentare moi (nisip, pietriș, argilă).
 • Specifice Grupei Parâng sunt relieful glaciar (circuri și văi glaciare) și cel periglaciar cu dezagregare intensă (grohotișuri), iar în Câmpia Olteniei este clar conturat relieful eolian cu dune.
 • Grupa Parâng are structuri cutate, faliate și șariaje, în timp ce Câmpia Olteniei are structură predominant tabulară și ușor monoclinală. 
 • În Grupa Parâng văile sunt mult mai adânci și au dispunere radiar-divergentă (râurile izvorăsc de aici și curg în toate direcțiile: Jiu, Lotru, Cibin, Sebeș etc.); în schimb, în Câmpia Olteniei văile sunt puțin adânci și străbat unitatea de la nord la sud.

E. 1.
 • Densitatea scăzută din Carpații Meridionali se explică prin inaccesibilitatea reliefului: altitudini mari, versanți înclinați, riscuri geomorfologice accentuate (rostogoliri și prăbușiri de roci, surpări de versant, avalanșe etc.). Unitatea este greu străbătută de căi de comunicație, iar așezările omenești sunt mici și dispuse în principal pe văi și în depresiuni.
 • De asemenea, condițiile meteo-climatice sunt restrictive în privința locuirii: îngheț prelungit, vânturi cu intensitate mare, vijelii și oraje (vara), temperaturi medii anuale scăzute (sub 5 C), chiar negative pe creste și vârfurile cele mai înalte. 
 • Climatul împreună cu solurile subțiri sau absente, cu fertilitate foarte scăzută, nu favorizează cultura plantelor. 

2. Caracterul pontic al țării noastre este dat de deschiderea la Marea Neagră. Aceasta contribuie la dezvoltarea economică a țării prin turismul balnear, prin comerțul extern cu ajutorul transporturilor navale (Constanța este cel mai mare port la Marea Neagră). De asemenea, România valorifică resursele piscicole maritime și resursele de hidrocarburi (petrol și gaze naturale) din platforma continentală.


SUBIECTUL al III-lea
A. 1. Franța - 62,5 milioane tone (sau 62 500 000 tone);
2. 16, 5 milioane tone (sau 16 500 000 tone);
3. 31, 5 milioane tone (sau 31 500 000 tone);

B. 1. 62,5 - 2,5 = 60 milioane tone.
2. Condițiile climatice (climat temperat-continental rece și subpolar, cu temperaturi medii anuale de sub 5 C) sunt nefavorabile unor producții mari de cereale. Solurile au fertilitate scăzută sau sunt mlăștinoase pe arii extinse.
3. Câmpia Bărăganului.

C. 1. Dunărea;
2. Eroziunea (peneplenizarea parțială sau totală) unor munți vechi, de vârstă hercinică și caledonică;
3. Metamorfice (șisturi verzi), sedimentare (calcar, loess), vulcanice (granit în Masivul Dobrogei de Nord);
4. Masivul Dobrogei de Nord, Podișul Dobrogei Centrale, Podișul Dobrogei de Sud. La rândul lor au mai multe subdiviziuni: Munții Măcin, Podișul Casimcei etc.
5. Continentală sau est-europeană, pontică;
6. Limanuri fluviale, limanuri maritime;
7. Zona de stepă, zona de silvostepă, etajul jos al foioaselor (etajul stejarului);
8. Constanța, Tulcea;
9. Cereale;

D. 1. 13,5% - 10,8% = 2,7%. Populația vârstnică în Irlanda a crescut cu 2,7% în perioada 2007 - 2017.
2. 13,9% - 13,4% = 0,5%. Populația tânără în Germania a scăzut cu 0,5% în perioada 2007 - 2017.
3. 21,2% - 13,5% = 7,7%. Proporția populației vârstnice în Germania este mai mare cu 7,7% decât în Irlanda în anul 2017.

Notă* Trecem peste faptul că subiectul confundă termenii „procent”, „procentaj” și „proporție”

E. 1. Vârful Omu are o altitudine de 2507 m, iar Craiova se află în Câmpia Olteniei, la circa 100 m. Temperatura medie anuală scade pe altitudine cu 6 C la fiecare 1000 m, de aici rezultă diferența de 13,2 C între Craiova și Vârful Omu.

2. În primul rând, condițiile naturale (relieful, clima variată) impun densități diferite ale populației și așezărilor omenești. Astfel, infrastructura de transport va fi mai rară în zonele slab populate (Scandinavia, Islanda, nordul Rusiei, munții înalți) și mai densă în zonele dens populate (Olanda, Germania etc.).

În al doilea rând, nivelul de dezvoltare economică, diferit între Europa de Est și Europa de Vest, își lasă amprenta asupra distribuției inegale a sistemelor de transport. De exemplu, statele occidentale au rețele feroviare (inclusiv de mare viteză), drumuri europene și autostrăzi mai dense decât România, Ucraina, Republica Moldova, statele din pen. Balcanică ș.a.

de Ionuț Tudose
25.06.2020

66 de comentarii:

 1. daca la ex cu defrisarile,am scris despre agricultura excesiva care a determinat substituirea padurilor cu terenuri agricole,fiind utilizate fara discernamant tehnici moderne de practicare a acesteia

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. În mare e corect, cu mențiunea că exprimarea din final e cam forțată „tehnici moderne utilizate fără discernământ”. Tehnicile moderne (irigații, mecanizare, eficientizare a culesului etc.) tocmai că sunt foarte calculate, nu „fără discernământ”.

   Ștergere
 2. Dacă la motivul pentru care în Finlanda nu se cultivă cereale am zis prezența suprafețelor acvatice întinse, se punctează?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se cultivă, dar pe arii restrânse și cu producții mai mici. Da, întinderea mare de lacuri glaciare este un alt factor restrictiv.

   Ștergere
 3. La Sub III, B.1. La Finanda nu e puțin peste linie? Deci nu e 2.5, așa cum arată baremulele de pe site uri

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Exact... E de fapt 2,6. De aceea mi-a dat 59,9.😅

   Ștergere
  2. este 0; 0,25 ; 0,5 ; 0,75 ; 1;(2,5)

   Ștergere
  3. De acord, eu aș da puncte și pentru 59,9. În barem, după cum ați văzut, este doar valoarea 60 mil. tone. Acum să vedem ce vor decide corectorii...

   Ștergere
 4. In Campia Olteniei nu exista relief pe argile?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Relieful pe argile apare bine individualizat în dealuri și podișuri: alunecări de teren, ravene, rigole, torenți, versanți cu pantă mai mică (argila fiind o rocă moale).

   Ștergere
 5. Daca am pus de ex 2 raspunsuri la un subpunct unde de cere unul si doar unul dintre ele este corect se puncteaza?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu. Dacă o foaie este albă și tu spui „această foaie este roșie și albă”, greșești.

   Ștergere
  2. La grile nu se punctează. La subiectul E da.

   Ștergere
 6. Trebuia dezvoltat precum ati facut dvs. ?

  RăspundețiȘtergere
 7. raspunsul este corect insa dezvoltarea lipseste la unele subpuncte

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eu am dat mai multe variante de răspuns decât cerea subiectul (la comparații și explicații).

   Ștergere
 8. Dacă am greșit numele unității de relief la subiectul II sub D însă am prezentat corect asemănările și deosebirile intre unitățile de relief care se cereau in cerința, credeți ca ma va depuncta?

  RăspundețiȘtergere
 9. Dacă la SubI subpunctul E am scris că se defrișeaza multe păduri pentru a fi exportate în alte țări din Europa care nu dispun de această resursă, este corect?

  RăspundețiȘtergere
 10. Daca am scris la comparația climei, Marea Britanie in loc de regatul unit al marii britanii și Irlandei de Nord se poate depuncta?

  RăspundețiȘtergere
 11. La subiectul al III-lea, C, am dat urmatoarele raspunsuri:
  2. Acumularea de sedimente (aici m-am referit la Podisul Dobrogei de Sud, dar nu am precizat in lucrare)
  6. Lagune
  9. Cultura vitei-de-vie
  Pot fi punctate si aceste raspunsuri sau sunt gresite?

  RăspundețiȘtergere
 12. La Podișul Dobrogei daca am scris la cultură agricolă răpița se punctează?

  RăspundețiȘtergere
 13. Dacă am scris la Podişul Dobrogei la tip de lac: lac sărat, la mod de formare: orogeneză hercinică sunt șanse să puncteze? Mulţumesc!

  RăspundețiȘtergere
 14. Am scris Câmpia Română, apoi Câmpia Bărăganului (nu am idee de ce am scris unitatea majoră, apoi subunitatea. Credeți că mi-a luat în calcul?

  RăspundețiȘtergere
 15. Eu m-am legat la deoseibiri între clima Italiei şi climă Marii Britanii de precipitaţii medii anuale, temperaturi medii anuale și tip de climă. Iar la Subiectul III, am scris doar rezolvarea, de exemplu a. 7,7%, b. 0,5%. Este bine?

  RăspundețiȘtergere
 16. Am o intrebare desi am gresit. Eu am scris la Podisul Dobrogei la o apa curgatoare Lunca si Delta Dunarii, nu Dunarea. Este gresit, nu?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da. Lunca și delta sunt forme de relief, nu ape curgătoare.

   Ștergere
 17. La tabelul acela cu milioane tone, se poate lua în considerare de la un numar la un numar? Eu am scris 16, nu 16,5...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. În barem zice clar: „se acceptă orice valoare cuprinsă între 16 și 17 mil. tone”. Deci te punctează.

   Ștergere
 18. Sunteți genial! Multă sănătate! Cel mai bun profesor, nu vă putem mulțumi pentru ce faceți.

  RăspundețiȘtergere
 19. Cât credeţi că iau la Subiectul II, dacă am scris că:
  În unitatea de relief marcată cu litera X, Grupa Parâng, are peste 2.000 de metri, spre deosebire de unitatea de relief Y, C. Olteniei care are 300 de metri. (dvs. aţi spus 200 de metri)
  În unitatea de relief X, Grupa Parâng, temperaturile medii anuale sunt de 0-6°C, spre deosebire de unitatea de relief Y, C. Olteniei unde temperaturile medii anuale sunt de 8-11°C.
  În unitatea de relief marcată pe hartă cu litera X, Grupa Parâng are roci dure, roci cristaline, șisturi cristaline spre deosebire de unitatea de relief marcată pe hartă cu litera Y, C. Olteniei unde s-au depus straturi de loess. Am mai scris că Grupa Parâng are lacuri glaciare, circuri glaciare. Sunt sigură că nu am luat toate 6 puncte, dar așa cum aproximație, dvs. cât mi-ați da? Mulțumesc! Văd că ați scris în termeni geografici, eu nu m-aș descurca, de aceea întreb... Eu am pus undeva la 2 puncte din 6 puncte...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Câmpia Piteștiului are 300 m, cea mai înaltă din țară. Era o comparație a reliefului celor două unități, deci temperaturile nu au nicio relevanță. Vei primi probabil 3 sau 4 puncte.

   Ștergere
  2. Câmpia Piteștiului nu e în Câmpia Olteniei. Voiam să spun că doar acolo se ajunge la 300 m, deci ai scris o altitudine cam mare pentru C. Olteniei.

   Ștergere
 20. Iar la climă:
  În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera X, Italia precipitaţiile sunt de 750-900 mm/an, spre deosebire de clima statului marcat pe hartă, cu litera, Y, Marea Britanie sau Regatul Unit al Marii Britanii, unde precipitaţiile sunt de 1000-1500 mm/an.
  Nu mai pun din nou "În statul marcat pe hartă, cu litera, X, Italia..."
  Italia are climat mediteranean, spre deosebire de Regatul Unit al Marii Britanii, unde climatul este temperat-oceanic.
  Italia are temperaturi medii anuale de 15-20°, verile sunt călduroase, spre deosebire de Regatul Unit al Marii Britanii, unde temperaturile medii anuale sunt de 10-15°C și verile sunt răcoroase. La fel și aici, cât mi-ați da dvs.? V-aș fi recunoscătoare dacă mi-ați răspunde doar cu punctajul. Mulţumesc din nou!

  RăspundețiȘtergere
 21. 1. O cauză a densităţii reduse a pupulaţiei în Carpaţii Meridionali ca urmare:
  -a climei nefavorabile
  - a temperaturii negative pe timpul iernii

  2. Un avantaj ce derivă din faptul că România este o ţară pontică:
  -litoralul românesc (sigur nu este bine)
  -turismul
  -comerţul nu mai ţin minte dacă l-am pus.
  Din 4 puncte cât mi-aţi da aici?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Subiectul îți cerea „să prezinți” o cauză, respectiv un avantaj... Adică tu doar le-ai precizat, fără a detalia. La clima nefavorabilă puteai scrie în paranteză temperaturi medii anuale coborâte, îngheț prelungit, intensitate mare a vântului etc. Temperaturi negative pe timpul iernii sunt și la București, dar densitatea este uriașă... Deci nu asta are relevanță.

   Eu ți-aș acorda 2 sau 3 puncte, dar poate ai noroc de evaluatori mai blânzi decât mine (ceea ce e f posibil).

   Ștergere
  2. Vă mulţumesc!

   Ștergere
 22. Stiu, varsta nu se spune. Dar eu am impresia ca in spatele acestui AdminGeografilia sta un profesor tanar. De aceea mi-a facut placere sa invat de aici. Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 23. Vă multumesc tare mult pentru tot ce faceti! Cu ajutorul dvs am reusit sa iau 10!😁

  RăspundețiȘtergere
 24. Fara pic de implicare din partea profesorului de la clasa,am reusit sa iau nota 10 la geografie.Asta,desigur,cu ajutorul dvs,va multumesc infinit si va pretuiesc!Sunteti cel mai bun!!!!

  RăspundețiȘtergere
 25. Va mulțumesc pentru ajutor și materiale! Am reușit să iau 9.15 (am greșit mai mult din neatenție la grafic și vreo 2 răspunsuri la o grila). Sunteți super tare! :)

  RăspundețiȘtergere
 26. Vă mulțumesc pentru tot ajutorul oferit, din păcate mai mult de 10 nu am putut obține!😅

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asta e, data viitoare mai multă atenție! :))
   Felicitări și succes mai departe!

   Ștergere
 27. Va multumesc pentru tot ceea ce ati facut, sunteti un profesor extraordinar si datorita dumneavoastra am reusit sa iau 9,95. Mai rar asa profesor!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Felicitări și succes mai departe! Mă bucur că te-am putut ajuta.

   Ștergere
 28. Antonia Daniliuc02.07.2020, 21:17

  Va multumesc !! As fi vrut sa am un profesor ca dumneavoastra la clasa.Cu ajutorul primit am obtinut nota 10

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bravo, ești foarte tare! Eu doar v-am oferit câteva explicații legate de materie și de anumite chichițe din subiectele de bac. Succes mai departe!

   Ștergere
 29. va multumesc pentru toate materialele puse pe site!!! cu ajutorul lor am reusit sa invat singur si sa iau 9.60, au fost foarte folositoare

  RăspundețiȘtergere

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...