Subiect și rezolvare simulare geografie bac, martie 2022


Am atașat mai jos subiectul de la simulare (2022) și sugestiile mele de rezolvare.

SUBIECTUL I
A.1. I = Portugalia;
2. 4 = Budapesta;

B.1. Madrid;
2. Finlanda;
3. Norvegia;

C.1. a.Berna;
2. d.H;
3. c.G;
4. b.Bosnia și Herțegovina;
5. d.10;

D. C = Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord; D = Grecia;*
 • Regatul Unit are climă temperat-oceanică, spre deosebire de Grecia care are climă mediteraneană;
 • Clima Regatului Unit este puternic influențată de proximitatea Oceanului Atlantic, de Curentul Cald al Atlanticului de Nord și de circulația vestică a maselor de aer, iar clima Greciei de apele Mării Mediterane, de ciclonii mediteraneeni și chiar de circulația tropicală a aerului în timpul verii;
 • Datorită așezării geografice diferite pe latitudine (Grecia mai spre Sud), cele două țări înregistrează valori diferite ale radiației solare (mai ridicate în Grecia decât în Regatul Unit);
 • Astfel, temperatura medie anuală este mai mare în Grecia (15°-20° C) decât în Regatul Unit (aprox. 10°C);
 • Privitor la specificul termic al unui anotimp, în Regatul Unit verile sunt răcoroase (15°-20° C), iar în Grecia sunt foarte călduroase, cu multe zile caniculare (25°-30° C). 
 • Fiind lângă Oceanul Atlantic, principala sursă de umiditate, Regatul Unit înregistrează precipitații mai abundente (1000 - 1500 mm) decât Grecia (600-700 mm);
 • În Regatul Unit precipitațiile sunt răspândite uniform de-a lungul anului, iar în Grecia cad preponderent iarna, verile fiind secetoase; 
 • În Regatul Unit bat predominant Vânturile de Vest, iar în Grecia sunt specifice vânturi regionale, precum sirocco sau bora;
Dacă v-ar fi cerut și asemănări, ați fi putut spune:
 • În ambele țări cantitatea de precipitații este mai mare în vestul țării decât în est, datorită circulației vestice a aerului și a munților care o blochează parțial;
 • În ambele țări, munții prezenți pe teritoriul acestora constituie și un factor climatic: temperaturi mai scăzute, precipitații mai abundente;
 • În ambele țări iernile sunt blânde, cu temperaturi negative extrem de rare;
 • În ambele țări iernile sunt ploioase;

*Nu este obligatoriu să menționați denumirea statelor! Vă puteți referi la ele doar cu litera de pe hartă!

E.1. 
 • Cultivarea viței de vie este o activitate agricolă tradițională a Italiei, în special în jumătatea sa sudică, deoarece această țară are climă mediteraneană, cu temperaturi medii anuale de 15°-20° C, optime pentru culturile respective. Regimul precipitațiilor din timpul coacerii strugurilor favorizează și el producțiile ridicate și calitative.
 • Relieful deluros, cu versanți expuși spre sud, asigură o bună încălzire a terenurilor cu viță de vie. Solul terra rosa, specific spațiului mediteranean, este utilizabil în acest scop.
2. 
 • Islanda este statul european cu cea mai mică densitate a populației, deoarece are un climat predominant subpolar, cu condiții aspre de viață: temperaturi medii anuale de 0°-5° C, ierni lungi și geroase, vânturi puternice etc. Aceste condiții au restricționat de-a lungul timpului creșterea naturală demografică sau atracția migratorilor. 
 • Islanda are multe medii nelocuite în partea sa centrală din cauza vulcanismului activ, a ghețarilor și a lipsei resurselor vitale de hrană (pește). Astfel aceste medii interioare reduc mult densitatea, deoarece locuitorii s-au concentrat în așezările de pe țărm, în special în capitală.
 • Islanda este localizată geografic în mijlocul Atlanticului de Nord, adică are o poziție izolată față de restul Europei, ceea ce a restricționat în istorie, dar și în prezent, migrația spre acest stat insular.

SUBIECTUL al II-lea
A.1. 11=Sibiu;
2. 2=Prut;

B.1. Mureș;
2. C;
3. Brăila;

C.1. d.Someș;
2. d.H;
3. c.Piatra Neamț;
4. d.6;
5. a.București;

D. A = Podișul Bârladului; D = Grupa Nordică a Carpaților Orientali (Carpații Maramureșului și ai Bucovinei)*
 • A s-a format prin depunere de sedimente, iar D prin cutare și vulcanism în orogeneza alpină;
 • A este o unitate de platformă, iar D o unitate de orogen;
 • Altitudinile în D (2303 m - vf. Pietrosu Rodnei) sunt mai mari decât în A (altitudini medii de 400 - 500 m);
 • D este alcătuită din toate cele trei clase de roci (vulcanice, metamorfice, sedimentare), spre deosebire de A care are în partea superioară doar roci sedimentare;
 • Ca tipuri genetice de relief, în D sunt specifice relieful glaciar, vulcanic și rezidual (Creasta Cocoșului), iar în A relieful torențial, alunecările de teren și relieful structural de tip cueste;
 • În D culmile sunt dispuse pe trei aliniamente principale NV-SE, iar în A au o orientare generală N-S;
 • Unitatea D este fragmentată de mai multe depresiuni (Depr. Maramureșului este cea mai largă) și de văile râurilor, în timp ce unitatea A este fragmentată doar de văile râurilor.
*Nu este obligatoriu să menționați denumirea unităților de relief! Vă puteți referi la ele doar cu litera de pe hartă!

E.1. cărbuni, sare, roci de construcție;
2. 
Un factor de favorabilitate pentru dezvoltarea orașului Drobeta Turnu-Severin, reședința județului Mehedinți, îl reprezintă Dunărea, prin resursa sa energetică (hidrocentrala de la Porțile de Fier se află în apropiere), prin resursa piscicolă sau prin transporturile navale. 


SUBIECTUL al III-lea
A.1. 39 000 000;
2. 54 000 000;
3. 26 000 000;
4. 2019;

B.1. 55 000 000 - 28 000 000 = 27 000 000;
2. 54 000 000 - 38 000 000 = 16 000 000;
3. Coasta de Azur, Parisul (Versailles, Notre Dame, Turnul Eiffel), Munții Alpi (Grenoble);

C.1. România;
2. Câmpia Mării Negre, Câmpia Nistrului Inferior, Câmpia Bălțiului, Dealul Bălănești, Podișul Moldovei;
3.Nistru, Prut, Bâc;
4. Chișinău, Bălți, Tighina, Tiraspol, Orhei;
5. temperat-continentală;
6. stepă, silvostepă, păduri de foioase;

D.1. 1 682 814 - 326 556 = 1 356 258;
2. 112 - 69 = 43;
3. Mioveni/Pitești, Craiova;

E.1. 
 • Temperatura medie a lunii ianuarie este mai ridicată pe litoralul românesc decât în restul țării datorită Mării Negre, care are rol de reglator climatic prin capacitatea sa de conservare calorică. Mai simplu spus, apele mării păstrează mai bine decât uscatul căldura acumulată anterior, cedând-o iarna mai greu decât o face uscatul. Astfel, pe litoral temperaturile coboară mai rar sub 0° C decât în interiorul țării.
 • Al doilea factor care explică temperatura mai mare pe litoral este altitudinea de doar 0 - 20 m, cea mai redusă din țara noastră. Temperatura scade odată cu creșterea altitudinii (6°C/1000 m).
 • Al treilea factor este așezarea geografică pe latitudine, litoralul făcând parte din treimea sudică a țării. Sudul țării primește mai multă radiație decât nordul țării.*
*Acest al treilea factor nu explică însă de ce temperatura la Constanța este mai mare decât în alte orașe din sudul țării (Giurgiu, Călărași, Drobeta etc.), deci nu răspunde cerinței 100%. Cei mai buni factori sunt primii doi.

2. Chiar dacă în Peninsula Scandinavă sunt trei dintre cele mai dezvoltate țări (Norvegia, Suedia, Finlanda), totuși densitatea căilor ferate este redusă din cauza reliefului montan din partea central-vestică (Munții Scandinaviei), a mediilor naturale și foarte slab locuite (lacuri glaciare, păduri de conifere, tundra subpolară). 

Fiind o densitate a populației și a așezărilor omenești mai redusă din cauza climei, implicit și densitatea căilor ferate este mai redusă.


de Ionuț Tudose
30.03.2022
  

2 comentarii: