Programa de geografie pentru bacalaureat

          Mulți elevi mă întreabă ce state să învețe pentru subiectul III C, unde au de enumerat diverse elemente geografice pentru un anumit stat (capitală și alte orașe principale, unități majore de relief, tipuri de climă, zone de vegetație, lacuri și fluvii, articulațiile țărmului, ramuri industriale, culturi agricole, resurse naturale). Pentru subiectul respectiv se acordă 10 puncte destul de importante. De asemenea, mulți elevi nu știu cu ce să înceapă studiul, de aceea publicăm aici conținuturile extrase din programa pentru bacalaureat. În aceasta se observă că pentru subiectul III C statele sunt: Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria, Serbia, Ungaria, Ucraina, Bulgaria și Rep. Moldova.

CONŢINUTURI
Geografie. Europa – România – Uniunea Europeană (clasa a XII-a)

A. EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ
1. Spaţiul românesc şi spaţiul european
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României:
- relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief)
- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică)
- hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră
- învelişul biopedogeografic
- resursele naturale
3. Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României
- harta politică a Europei; România ca stat al Europei
- populaţia şi caracteristicile ei geodemografice
- sistemul de oraşe al Europei
- activităţile economice – caracteristici generale
- sisteme de transport
4. Mediu înconjurător şi peisaje
5. Regiuni geografice în Europa şi în România:
- caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa şi din România
- studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpaţii
6. Ţările vecine României

B. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ
1. Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene
2. Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale Uniunii Europene
3. Statele Uniunii Europene:
- privire generală şi sintetică
- Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria
4. România ca parte a Uniunii Europene:
- oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru Uniunea Europeană
- România şi ţările Uniunii Europene – interdependenţe geografice, economice şi
culturale
5. Problema energiei în Uniunea Europeană şi în România

C. EUROPA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ
1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane
2. Rolul Europei în construirea lumii contemporane
3. Uniunea Europeană şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii contemporane
4. Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din perspectivă europeană
5. Europa, Uniunea Europeană şi România în procesul de evoluţie a lumii contemporane în următoarele decenii

de Ionuț Tudose
5.12.2018

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu