Defrișările din pădurea Amazoniană

          În bazinul fluviului Amazon se întinde cea mai mare pădure ecuatorială de pe Glob, un adevărat ”plămân verde” al planetei noastre. Pădurea are rolul de a ne oferi oxigen, de a absorbi dioxidul de carbon și poluanții din atmosferă și de a modera fenomenele climatice. De asemenea, pădurea ecuatorială adăpostește numeroase specii de plante și animale, acestea fiind comori ale biodiversității. 


           Însă toate aceste avantaje pot fi pierdute dacă pădurile sunt tăiate. În bazinul Amazonului se înregistrează tăieri galopante ale pădurii, anual pierzându-se suprafețe de câteva mii de kilometri pătrați, adică echivalentul unor țări mici din Europa.


Fig.1. Tăieri masive de pădure în regiunea Rondonia, partea central-vestică a Braziliei 

 Fig.2. Defrișările în perioada 2004-2012 (total și pe regiuni)

 Fig.3. Defrișările în perioada 1990-2007


Fig.4. Terenul rămas gol în urma unei defrișări. În zona ecuatorială solurile sunt roșiatice datorită conținutului de oxizi de fier. Acestea se numesc soluri lateritice


Fig.5. Incendierea este una dintre metodele de îndepărtare a învelișului forestier des aplicată


Fig.6. Principalul motiv al defrișărilor îl constituie extinderea pășunilor pentru fermele de animale, în special bovine. Alte motive majore ale defrișărilor sunt extinderea agriculturii de subzistență (culturi slab productive, lucrate traditional, care asigură strictul necesar), extinderea spațiilor locuite și a căilor de comunicație, exploatarea lemnului și extinderea agriculturii comerciale


Fig.7. Producția de bovine (milioane de capete) a Braziliei în creștere, invers proporțională cu reducerea învelișului forestier

de Ionuț T.
12.02.2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu