Imagine de la gura de vӑrsare a fluviului Huang He

          Cu siguranţӑ deltele sunt cele mai dinamice organisme dintre formele principale de relief. Acestea cunosc transformӑri morfologice impresionante chiar de la un an la altul, fie prin cȃştigarea de teren în defavoarea mӑrii, fie prin pierdere de pӑmȃnt în cazul ridicӑrii nivelului apelor mӑrii, a unor dezastre naturale (uraganele în Delta Mississippi) sau alte cauze.

Fig.1. “Rȃul Galben” (Sursa foto: Justchina.org)
Fig.2. “Yellow River” este
           în totalitate chinez
           (Sursa foto)          Fluviul Huang He (“rȃul galben”) izvorӑşte din Tibetul de Est şi se varsӑ în Golful Bohai, avȃnd o lungime de 5 475 km. Debitul lichid uriaş şi lungimea îl plaseazӑ între “marii monştri hidrici” ai Terrei. Are, de asemenea, un debit solid uriaş, adicӑ transportӑ o cantitate mare de aluviuni ce îi conferӑ coloritul gӑlbui, erodate mai ales din platourile de loess chineze. La gura de debuşare, aceste aluviuni se depun construind continuu delta. Închipuiţi-vӑ ce valori uriaşe trebuie sӑ aibӑ debitul solid al fluviului din moment ce delta a evoluat timp de 21 de ani (1979-2000) aşa cum indicӑ cele douӑ imagini satelitare! Pentru o orientare mai bunӑ, cele douӑ imagini au scarӑ graficӑ în partea stȃnga-jos.Autor: Tudose I.
Data: 04.11.2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu