Evoluţia administrativ – teritorialӑ a Romȃniei          Hӑrţile urmӑtoare ilustreazӑ dinamica administrativ-teritorialӑ din anul 1856 (anul formӑrii statului romȃn) pȃnӑ în prezent. Acestea aparţin Atlasului online teritorial al Romȃniei. Vӑ invitӑm sӑ îl rӑsfoiţi!

01.11.2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu