Paralelă între două concepţii contradictorii asupra lumii

 

          În acest articol am încercat să prezint comparativ (din două perspective diferite) câteva aspecte care au legătură cu învelişul geografic (=obiectul de studiu al Geografiei). Concluziile le trageţi dumneavoastră.
______________________________
1.a. (ce spune ştiinţa)
La început, totul a fost concentrat într-o particulă care a făcut o explozie termonucleară (Big Bang).
1.b. (ce spune credinţa creştin-ortodoxă)
„La început a făcut Dumnezeu cerul şi Pământul” (Cartea Facerii).
______________________________
2.a.
Pământul are ~4,5 miliarde de ani. Universul are ~16 miliarde de ani.
2.b.
Vârsta Pământului (şi a universului) este mult mai mică, poate chiar de ordinul miilor de ani.
______________________________
3.a.
Prima eră a Pământului a fost botezată era Hadeană (prima a Precambrianului). Numele provine de la Hades, zeul adâncurilor şi al întunericului în mitologia greacă.
3.b.
La început omul a fost în Rai.
______________________________
4.a.
În această eră de început, dominau dezordinea, haosul. Pământul era în stadiul de protoplanetă vâscoasă şi incandescentă, în urma concentrării gravitaţionale a materiei iniţiale haotice.
4.b.
La început erau fericirea, ordinea, nestricăciunea, sfinţeniea. Până la căderea omului în păcat.
______________________________
5.a.
Vieţuitoarele au apărut prin jocul naturii, prin evoluţia speciilor unele din altele, de la cele simple la cele complexe, mecanismele fiind selecţia naturală, şansa etc.
5.b.
Vieţuitoarele au fost create direct de Dumnezeu, fără nicio evoluţie.
______________________________
6.a.
Omul constituie o firimitură periferică în cadrul spaţial şi cronologic al Pământului şi al Universului. Este rezultatul jocului evoluţiei, vârful unui proces evolutiv foarte îndelungat.
6.b.
Pământul şi astrele au fost create pentru om. Omul apare ca punct central în Creaţie, de la început.
______________________________
7.a.
Omul s-a ridicat din animal, prin acumularea evolutivă a unor virtuţi, a unor îndeletniciri, a unor capacităţi.
7.b.
Omul a căzut din starea superioară din Rai, prin păcat.
______________________________
8.a.
Deci, fiinţa inferioară şi-a câştigat statutul de om.
8.b.
Deci, (prin păcat) fiinţa superioară şi-a pierdut starea şi a decăzut în statutul actual de om.
______________________________
9.a.
De-a lungul istoriei geologice, când omul nu exista încă, au avut loc 5 episoade de extincţii naturale în masă:
-Ordovician: 50% din familiile de animale, mai ales trilobiţi.
-Devonian: 30% din familiile de animale, mai ales peşti agnaţi şi placodermi, mulţi trilobiţi.
-Permian: 50% din familiile de animale, peste 95% din speciile marine, mulţi arbori, cele mai multe briozoare şi brahiopode, toţi trilobiţii.
-Triasic: 35% din familiile de animale, mai ales reptile şi moluşte.
-Cretacic: reptile (dinozaurii), multe specii marine, mai ales foraminiferele şi moluştele.
9.b.
De-a lungul istoriei a avut loc o singură extincţie globală în masă, în timpul Potopului lui Noe. Dumnezeu a făgăduit că o altă pedeapsă asemănătoare nu va mai fi până la sfârşit.
______________________________
10.a.
Un al şaselea episod de extinţie a început în urmă cu circa 30 000 de ani şi se derulează şi în prezent. Cuprinde efectele vânătorii şi pierderile habitatelor pe măsură ce populaţiile umane s-au răspândit pe continente. În concepţia ştiinţifică, omul este văzut ca agresor şi cauzator al extincţiei.
10.b.
În timpul Potopului, omul Noe a fost ales ca salvator al Creaţiei în faţa extincţiei cauzată de Dumnezeu, pentru a fi apoi înnoitor.
______________________________
11.a.
Există scenarii ştiinţifice conform cărora omul va fi specie extinctă înaintea celorlaltor vietăţi şi mult înainte de dispariţia Pământului (aşa cum îl ştim noi azi). Adică, Pământul va dăinui foarte bine milioane de ani după dispariţia speciei umane, la fel cum a dăinuit milioane de ani şi până la apariţia noastră. Scenariile sunt construite pe diverse ipoteze (încălzire globală, cataclisme, impactul Terrei cu un asteroid, răcirea Soarelui etc).
11.b.
Omul va trăi pe Pământ până la Sfârşitul Lumii. După aceea vor fi cer şi pământ nou.
______________________________
12.a.
Există scenarii ştiinţifice care spun că omul va evolua pentru a se adapta la noile condiţii de mediu. Se va îmbunătăţi (tehnologic, biologic, social etc) spre un nou tip uman, mai bun, mai evoluat.
12.b.
Omul va decădea în continuare moral, comportamental şi social, până la Sfârşitul Lumii.
______________________________

SURSE
Sfânta Scriptură Ortodoxă Online
Sfântul Serafim Rose - Cartea Facerii, Crearea Lumii şi Omul Începuturilor, 2011, Ed. Sophia, Bucureşti
Primack R et al – Fundamentele conservării diversităţii biologice, 2011, Ed. Agir, Bucureşti
Ţicleanu N, Pauliuc S - Geologie generală, 2008, Ed. Universitară, Bucureşti.

Ionuţ T.
10.01.2013

2 comentarii: