Zi solarӑ, zi sideralӑ, zi - luminӑ (video)

          Am invӑţat cӑ o zi înseamnӑ o rotaţie completӑ a Pӑmȃntului în jurul propriei axe. Totuşi, de ce existӑ mai multe denumiri? (zi solarӑ / zi sideralӑ / zi-luminӑ). În filmul de mai jos sunt explicate aceste noţiuni.


Traducerea de scientia.ro
22.10.2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu