Întoarcerea la valori          Am bucuria de a vă anunţa existenţa unui blog proaspăt, pe care vă invit să-l adăugaţi în lista dumneavoastră. Întoarcerea la valori, blogul colegului Cruceru, abordează teme istorico-geografice, prin intermediul cărora se face apel la MEMORIE.          Ştim că trăim vremurile când oamenii sunt prostiţi şi manipulaţi să se închine progresului. Pȃnӑ în ’89, în epoca socialistӑ, deviza era “Tot înainte spre realizarea societӑţii comuniste multilateral dezvoltate”, acum deviza este “Tot înainte spre creşterea economicӑ, dezvoltarea socialӑ, evoluţia ştiinţifico-tehnologicӑ”. Aceleaşi idei progresiste. Acelaşi “tot înainte”.
          Ştim cӑ în vremurile acestui “tot înainte”, este greu sӑ propui cuiva sӑ citeascӑ bloguri unde se face apel la “înapoi”. Cӑci Întoarcerea la valori tocmai aceasta ne îndeamnӑ: înapoi la valori, înapoi la ceea ce conteazӑ cu adevӑrat, înapoi la Dumnezeu şi Bisericӑ, înapoi la neam, înapoi la valorile ortodoxiei strӑmoşeşti, înapoi la izvoarele cultural-istorice menite a-l înţelepţi pe cititor, înapoi la o geografie cu folos! Cӑci geografia istoricӑ, cu toponimia, paleografia, cartografia istoricӑ nu sunt doar discipline ştiinţifice reci, ci au şi misiunea de a ne întӑri sufleteşte. Sunt de folos pentru cӑ ne apropie de credinţӑ şi de neam.
          În urma multor decenii de bombardament materialist exacerbat, din timpul ultimelor douӑ regimuri (cel socialist şi cel sӑlbatic postdecembrist), tineretul începe uşor uşor sӑ se trezeascӑ. Oamenii au fost hrӑniţi cu prea multӑ mizerie, pe care nu o mai pot duce. Apar destui lӑstari sӑnӑtoşi, de aceea trebuie sӑ avem credinţa cӑ fiii noştri vor trӑi într-o lume mai apropiatӑ de normalitate, feriţi de vicleniile învӑţӑturilor umaniste care batjocoresc pe Dumnezeu şi Biserica Strӑmoşeascӑ, feriţi de vicleniile globalismului care ne tot promite o burtӑ mai plinӑ şi o viaţӑ fericitӑ în timp ce oamenii umblӑ tot mai încruntaţi pe stradӑ.
          De multe ori, pe acest blog aţi vӑzut atȃtea chestii interesante, ştiinţifice, realizate cu tehnicӑ modernӑ şi softuri noi. Blogul acesta promoveazӑ şi latura modernӑ, progresistӑ a Geografiei, spre “înainte”, doar pentru a aduce geografia mai aproape de cititor, pentru a o face mai facilӑ. Concepţia mea de bazӑ nu poate fi alta, decȃt in concordanţӑ cu cea a blogului Întoarcerea la valori.
          De aceea, îndemnul meu rӑmȃne acelaşi: înapoi la credinţa în Dumnezeu, înapoi la ortodoxie, înapoi la morala creştinӑ strӑmoşeascӑ, înapoi la neam, înapoi la carte!
          La mulţi ani purtătorilor numelui Sfintei Cuvioase Parascheva!

I.Tudose
14.10.2012

3 comentarii:

  1. http://a1.ro/news/inedit/filmul-distrugerii-istoriei-manastirea-vacaresti-victima-regimului-comunist-din-romania-id159998.html

    RăspundețiȘtergere
  2. http://www.youtube.com/watch?v=bwvSX9hCHF8

    RăspundețiȘtergere
  3. Oamenii au uitat de traditii in ultimii ani.

    RăspundețiȘtergere