Paint-ul şi Geografia

          Paint este cel mai simplu program de desenat, aflat la îndemȃna oricӑrui utilizator al computerului. V-aţi gȃndit cӑ existӑ situaţii cȃnd acesta poate deveni un ajutor de nӑdejde pentru geografi? Elevii, profesorii, studenţii sau chiar cercetӑtorii experimentaţi îl pot utiliza pentru a realiza schiţe explicative, simple diagrame sau reprezentӑri mai complicate de genul blocdiagramului.

          Sӑ ne imaginӑm un geograf care se deplaseazӑ la periferia unui oraş pentru a cerceta o alunecare de teren proaspӑt produsӑ. Dupӑ ce a studiat situaţia şi a coroborat-o cu hӑrţile geologice, cu hӑrţile topografice şi alte surse de date, el identificӑ mai mulţi factori declanşatori ai alunecӑrii. De asemenea, în funcţie de modificӑrile din peisaj, geograful nostru observӑ noi pericole.
Acum are nevoie doar sӑ ilustreze întocmai observaţiile fӑcute. Opteazӑ pentru un blocdiagram simplu şi estetic, servind scopului cercetӑrii sale (fig.1).
Fig. 1. Reprezentare blocdiagram a unui areal geografic. Soft utilizat - Paint

          Reprezentarea coroboreazӑ structura geologicӑ, relieful şi elementele de suprafaţӑ (drum, principalele clӑdiri, rȃu). Geograful a descoperit cӑ drumul fusese construit fӑrӑ a se cunoaşte foarte bine substratul geologic. Mai exact a fost construit deasupra unei falii (latura esticӑ). Astfel, se poate spune cӑ trepidaţiile repetate produse de traficul intens (factor activ) şi falia preexistentӑ (factor pasiv) au fost unele dintre cauzele alunecӑrii de teren.
          Ca urmare a alunecӑrii, pe blocdiagram mai poate fi dedusӑ apariţia a 3 arii majore de risc:
1. Zona clӑdirilor de pe malul stȃng, unde materialul ajuns în albie a produs devierea rȃului. Acesta va eroda lateral (în malul concav), riscȃnd sӑ afecteze infrastructura clӑdirilor.
2. Pilonii podului. Prin ştrangularea rȃului de materialul ajuns în albie, curgerea este acceleratӑ în sectorul respectiv, apa izbind cu mai multӑ forţӑ în structura podului. La viituri vulnerabilitatea pilonilor va spori.
3. Sectorul de drum amplasat deasupra rȃpei de desprindere. Retragerile succesive ale rӑpei, prin eroziune regresivӑ, vor rupe drumul.
          Iatӑ cum de pe un blocdiagram realizat în Paint se pot extrage informaţii interesante, conform principiului “O imagine valoreazӑ cȃt o mie de cuvinte”. Pentru geograf este mult mai simplu sӑ deseneze decȃt sӑ se afunde în descrieri, comentarii şi explicaţii, care ar putea fi greşit interpretate. Fie cӑ avem nevoie sӑ construim blocdiagrame, schiţe sau diagrame simple, putem apela cu încredere la acest program (fig.2).

Fig. 2. Movilele de la Şona (vezi “Piramidele de pӑmȃnt de la Şona”).

 
 Fig.3. Schiţe de hartӑ cu dinamicӑ urbanӑ, realizate în Paint.

Fig.4. Blocdiagram fӑcut în Paint.

Fig.5. Diagramӑ fӑcutӑ în Paint cu regiuni morfogenetice; precipitaţii şi temperaturi medii anuale (Peltier, 1950).(vezi “Aspecte de geomorfologie climaticӑ în Dealurile Bucovelului şi ale Cepturei”)

           Orice desen în Paint necesitӑ doar acumularea unor informaţii de Geometrie elementarӑ. Alegem linia orizontului, pe care fixӑm douӑ puncte laterale de sprijin (A, B).
          Folosindu-ne de acestea, putem crea forme ale cӑror faţete sau laturi se desfӑşoarӑ în prelungirea lor. Creӑm astfel obiecte 3D datoritӑ efectelor de spaţialitate: vizualizarea simultanӑ a trei faţete sau îngustarea obiectelor spre planul de fundal (rȃul din imaginea alӑturatӑ). În aceastӑ manierӑ putem desena forme de relief şi alte elemente. Toate obiectele reprezentate se aflӑ în prelungirea punctelor de sprijin.


          Dacӑ dorim sӑ schimbӑm orientarea obiectelor, trebuie doar sӑ translatӑm punctele laterale de sprijin. În timp ce faţadele clӑdirilor converg în A’, cele 3 secţiuni de rȃu converg în A. Bineînţeles, liniile ajutӑtoare vor fi şterse ulterior sau pot fi trasate doar mental. Îngustarea obiectelor se produce gradual spre planurile secunde.

          Pentru a proiecta corect o unitate de mӑsurӑ oarecare (segmentul “u” între 1 şi 2) pe întreaga suprafaţӑ , trebuie doar sӑ trasӑm o linie în prelungirea lui “u”, pȃnӑ la linia orizontului, adicӑ în punctul B. Capetele segmentului “u” le unim cu punctul A, obţinȃnd dreptele 1 şi 2. Apoi ducem dreapta 3 în punctul B pentru a obţine patrulaterul haşurat din prim plan.

          Din centrul acestui patrulater ducem dreapta 4 în B, care va intersecta dreapta 2 în punctul C. Pornind din colţul de jos, trasӑm prin punctul C o linie pȃnӑ ce vom intersecta dreapta 3 (notatӑ cu D). Apoi construim dreapta 5 din A prin D şi obţinem un nou segment “u”.
La fel se procedeazӑ mai departe, obţinȃndu-se segmente tot mai înguste. Pentru latura 1A se aplicӑ acelaşi raţionament obţinȃndu-se în final o grilӑ de celule, un fel de scalӑ orizontalӑ de care ne folosim în timpul desenatului pentru a pӑstra proporţiile şi lungimile desenului în spaţiu.
          Pentru o expresivitate mai mare a formelor, se poate opta pentru folosirea culorilor, a nuanţelor şi a umbrelor, ca în fig.2. Trebuie sӑ avem grijӑ ca umbrele sau nuanţa închisӑ sӑ fie situate în spatele unei surse de luminӑ (Soarele), pe care o vom considera întotdeauna ţinȃnd cont de punctele cardinale şi localizarea latitudinalӑ a spaţiului analizat. De pildӑ, umbrele din Romȃnia nu vor fi niciodatӑ proiectate spre Sud. Trebuie sӑ desenӑm logic. Aşa incȃt, emisfera unui obiect curbat (opusӑ Soarelui) va fi maximum întunecatӑ doar în punctele diametral opuse sursei luminoase (fig.2.).
          Toate aceste artificii sunt esenţiale desenului de mȃnӑ şi celui în Paint, putȃnd fi deprinse uşor, fӑrӑ a consuma timp desenatorului, aşa cum ar putea sӑ parӑ la prima vedere.
          Asadar, desenul în Paint ne poate fi util, deoarece prezintӑ rapiditate, eficienţӑ şi esteticӑ pentru orice reprezentare calitativӑ schematicӑ (fenomene, procese, relaţii, descrieri explicative). Dar are inconvenientul de a nu putea ilustra date exacte, cantitative (distanţe, lungimi, înӑlţimi, coordonate). Dacӑ scopul desenului necesitӑ exactitate (lungimi, unghiuri, coordonate etc), ne va rӑmȃne sӑ apelӑm la soft-uri specializate, în care putem lucra cu unitӑţi de mӑsurӑ.
          Sӑ nu uitӑm cӑ problemele se rezolvӑ prin metodele cele mai simple, pentru a nu ne crea probleme secundare!
___
Dacă ți-a plăcut acest articol, mă poți susține pentru munca depusă printr-o donație.

Autor: Tudose I.
Data: 23.05.2012

3 comentarii:

  1. Alina Ristea24.05.2012, 15:21

    Nu pot sa cred ca cele de mai sus sunt facute in paint :-o

    RăspundețiȘtergere
  2. Uau, par foarte sofisticate! Felicitari daca ai atata rabdare sa le faci in paint! Eu am incercat sa fac o climograma in paint si arata ca un desen de copil de gradinita :">

    RăspundețiȘtergere