Ce cuvânt sintetizează cel mai bine știința geografică?

          Aceasta a fost întrebarea lunii martie, din seria ”Sondajele lunii”, care apar în secțiunea laterală a blogului. Prin întrebarea ”Ce cuvânt sintetizează cel mai bine știința geografică?”, am încercat să aflu în ce cuvânt intră cea mai multă geografie. Iată rezultatele sondajului:
Fig.1. Răspunsurile cititorilor la întrebarea 
”Ce cuvânt sintetizează cel mai bine știința geografică?”

         Locul 5: mediu
         Un cuvânt cu înțeles foarte larg și abstract, poate de aceea a primit atât de puține voturi. Poate fi vorba de mediu înconjurător, mediu de viață, mediu natural, antropizat și antropic, mediu environmental, mediu terestru etc. Trebuie precizat faptul că mediul geografic, cu înțelesul de înveliș geografic, constituie obiectul de studiu al științei geografice, fiind situat la exteriorul planetei, la întrepătrunderea geosferelor (reliefosferă, pedosferă, hidrosferă, biosferă, atmosferă, antroposferă).

         Locul 4: spațialitate
         Este un concept des întâlnit în geografie. Foarte ușor te poate induce în eroare rezonanța sa, ducându-te cu gândul la spațiul cosmic (obiect de studiu al altor științe). Spațialitatea din geografie are înțelesul de desfășurare, răspândire, dezvoltare teritorială, integrare într-un sistem tridimensional (latitudine, longitudine, altitudine). Orice element, proces dinamic sau fenomen geografic este spațializat: teritoriul unui stat, suprafața unui versant, evoluția unui ciclon tropical sau aria de împrăștiere a unor poluanți. Conceptul de spațialitate este omniprezent în geografie. Spațiul este pentru geografie, la fel ca timpul pentru istorie.

         Locul 3: descoperire
         Descoperirea și inventarea sunt acțiuni specifice științelor. În geografie, s-au descoperit de-a lungul mileniilor noi teritorii, s-au adus noi explicații asupra fenomenelor geografice și au fost elaborate noi principii și metode de lucru. Din perspectiva consumatorului de geografie, sunt descoperite continuu minunile lumii. Așadar, ar putea exista geografie fără descoperire? Cu siguranță nu.

         Locul 2: Terra
         Geografia este una dintre științele Pământului, etimologia fiind tocmai aceasta: ”Geografie = scrierea/ descrierea Pământului”. Însă Terra nu constituie în totalitatea sa obiectul de studiu al științei noastre, ci doar învelișul geografic (după cum am spus mai sus). Terra este obiect de studiu și al geologiei sau al astronomiei... Dar când spui ”geografie”, clar îți fuge imediat gândul la Planeta Albastră.

         Locul 1: hartă
         Cititorii au ales harta ca fiind cuvântul-simbol al științei noastre. Și sunt de acord cu ei. Harta a fost dintotdeauna instrument de lucru propriu geografiei. A apărut și s-a dezvoltat în cadrul geografiei, iar astăzi se bucură de un subdomeniu dedicat ei, cartografia. A realiza o hartă este o știință și o artă în același timp.
         Harta este o reprezentare în plan, convențională, micșorată și generalizată a suprafeței Pământului. Micșorarea se face pe baza unei scări de proporție iar pentru întocmirea hărții se folosește o proiecție cartografică. O hartă folosește anumite prescurtări sau simboluri explicate într-o legendă.

de Ionuț T.
05.04.2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu