Joc de Geografie. Identificaţi formele de relief

          Sunt 30 de imagini. Trebuie să recunoaşteţi forma de relief din fiecare imagine. Aveţi 4 variante de răspuns, doar una singură fiind cea adevărată. Notaţi-vă răspunsurile pe o hârtie, apoi coroboraţi-le cu cele din baza paginii! Calculaţi-vă singuri punctajul împărţind numărul de răspunsuri corecte la 3! Veţi obţine o notă de la 0 la 10, pe care o treceţi singuri în catalog la disciplina GEOGRAFILIE.
1.
a) deltă. b) câmpie. c) dealuri. d) munţi.2.
a) erg. b) barcane. c) reg. d) hamadă.3.
a)Gruieţii de la Şona, jud. Braşov. b)Dealurile de Ciocolată din Filipine. c)Piramidele Mayaşe din Platoul Mexican. d)Colinele de Cacao din Brazilia.4.
a)Blocuri eratice. b)Martor de eroziune vulcanic (dyke). c)Forme de exocarst. d)Relief ruiniform de turnuri şi piramide.5.
a)dorsală oceanică. b)rift continental. c)horst. d)platou vulcanic.6.
a)relief de sfincşi şi babe pe gresii şi conglomerate.
b)lapiezuri pe calcare.
c)rigole şi ravene.
d)hrube de tasare şi sufoziune.7.
a)anticlinal. b)cută asimetrică. c)platformă de eroziune. d)vale de anticlinal.8.
a)barancos. b)crater vulcanic. c)lave. d)neck vulcanic.9.
a)bazinet de recepţie.
b)bazin hidrografic.
c)sector superior de vale.
d)sector inferior de vale.10.
a)vulcani de tip "hot spot".
b)vulcani de tip "arc insular".
c)vulcani de-a lungul dorsalei oceanice.
d)şir de vulcani apăruţi la contactul de tip subducţie.11.
a)munţi de încreţire la contactul de tip subducţie (placă oceanică sub placă continentală).
b)munţi formaţi în timpul orogenezei alpine.
c)munţi de încreţire la contactul de coliziune dintre plăcile continentale.
d)munţi formaţi în timpul orogenezei hercinice.12.
a)relief de pe Luna.
b)relief de pe Marte.
c)relief de pe Venus.
d)relief de pe Pământ.13.
a)pingo. b)relief glaciar. c)relief dezvoltat pe loess. d)relief dezvoltat pe argile.14.
a)relief litoral înalt. b)litoral cu deltă. c)litoral cu riass. d)câmpie litorală.15.
a)golf marin.
b)circ glaciar al unui gheţar de vale.
c)vale glaciară de la periferia calotei.
d)relief faliat cu cascadă.16.
a)cuvetă lacustră perivulcanică cu bacterii fosforescente.
b)crater vulcanic.
c)crater meteoric.
d)atol.17.
a)lunca cu meandre anormale.
b)belciuge şi popine de terasă.
c)câmpie de subsidenţă.
d)luncă asimetrică.18.
a)relief de pe Marte.
b)relief deşertic.
c)munţi, văi şi podişuri.
d)con de dejecţie (agestru).19.
a)depresiune, cu lac pe fundul ei.
b)munte cu gheţar de circ în vârf.
c)con şi crater vulcanic.
d)guyot.20.
a)1-con de dejecţie, 2-carieră de exploatare, 3-deal.
b)1-movile, 2-haldă de steril, 3-platou.
c)1-vale torenţială, 2-groapă de gunoi, 3-trecătoare.
d)1-luncă, 2-terasă, 3-versant.21.
a)relief vechi, intens erodat, cu martori de eroziune, şi dispunerea NV-SE a principalelor interfluvii.
b)relief pe structură înclinată NV-SE.
c)relief cu văi în profil V şi creste ascuţite montane.
d)relief de dune cu văi seci (ueduri).22.
a)platouri de tip mesas şi dealuri izolate.
b)relief batimetric, lacustru.
c)insule continentale.
d)platou oceanic cu atoli.23.
a)munţi. b)dealuri. c)câmpii. d)delte.24.
a)piemont. b)golf. c)câmpie. d)deltă.25.
a)câmpie litorală. b)câmpie abisală. c)platformă continentală. d)plajă.26.
a)lanţ montan. b)Marea Tethys. c)geosinclinal. d)Marele rift africano-eurasiatic.27.
a)vulcani. b)gheyzere. c)izvoare termale. d)gheţari.28.
a)luncă.
b)glacisuri proluvio-aluviale şi terase.
c)câmpie depresionară.
d)Munţii Făgăraşi.29.
a)relief de albie minoră.
b)relief de luncă.
c)canion.
d)relief de vale largă, sectorul de deal.30.
a)munţi, dealuri, podiş.
b)munţi, dealuri, câmpie.
c)câmpii.
d)dealuri, podiş, câmpie.

.
.
.
.
.
.
.
.
Şi răspunsurile:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1c, 2a, 3b, 4d, 5b, 6b, 7d, 8a, 9b, 10a, 11c, 12d, 13c, 14b, 15c, 16d, 17d, 18c, 19c, 20a, 21b, 22d, 23b, 24c, 25c, 26a, 27a, 28b, 29b, 30d.

I. Tudose
23.09.2012

3 comentarii:

  1. La cat mai multe jocuri de acest gen !

    RăspundețiȘtergere
  2. loved it.. la inceput mi s-a parut prea simplu, dar apoi mi-a placut de numa.. la cat mai multe postari de genul!

    RăspundețiȘtergere