Scrisoarea 10 cӑtre adolescenţi

          Mirajul occidentului. Poate sunteţi scȃrbiţi de Romȃnia. În plus, v-aţi interesat în stȃnga şi în dreapta şi aţi aflat cӑ vӑ veţi rata viitorul aici. Aţi aflat cӑ pe aici nu o sӑ vӑ bage nimeni în seamӑ, nu o sӑ vӑ aprecieze nimeni, iar o facultate fӑcutӑ în Romȃnia este echivalentӑ cu pierderea de vreme. Vӑ rӑmȃne doar visul occidental, sӑ plecaţi la studii acolo. Unii vӑ doriţi sӑ rӑmȃneţi de tot acolo....

Scrisoarea 9 cӑtre adolescenţi

           Credinţa în Dumnezeu – cea mai tare invenţie pentru a manipula masele. Unii sunt convinşi cӑ aşa este. Ori pentru bani, ori pentru a controla masele, ori din motive politice sau din alte motive, cicӑ ar exista unii care au avut interesul ca oamenii sӑ creadӑ în Dumnezeu… Zic ei cӑ asta ar fi cea mai mare manipulare a istoriei… Sӑracii de ei! Aşa vor încerca îndrӑciţii sӑ ne prosteascӑ, ca sӑ ne ţinӑ departe de credinţӑ, departe de bisericӑ, departe de religie! Ei ne zic:

Scrisoarea 8 cӑtre adolescenţi

          Credincioşii adevӑraţi vor fi ponegriţi mai ales cu apelativul de ‘extremişti’ (‘radicali’, ‘habotnici’ etc). Sӑ faceţi tot posibilul sӑ fiţi extremişti! Sӑ Îl iubiţi pe Dumnezeu extrem de mult! Sӑ fiţi extrem de credincioşi! Sӑ vӑ parӑ extrem de rӑu dupӑ fiecare pӑcat al vostru! Sӑ fiţi extrem de blȃnzi, modeşti, curaţi! Sӑ fiţi extrem de circumspecţi în ceea ce priveşte bӑutura, drogurile, pornografia, distracţiile, luxul şi alte şi alte mizerii! 

Scrisoarea 7 cӑtre adolescenţi

          Sӑ nu ai alţi dumnezei afarӑ de Mine! Aşa ne-a zis Dumnezeu. Mulţi dintre noi zic “Eu sunt ateu, nu mӑ intereseazӑ problemele astea religioase!”. Alţii zic “Eu cred în Dumnezeu, dar nu sunt foarte credincios”. Unii sunt foarte credincioşi. Ideea este cӑ indiferent de starea noastrӑ de credinţӑ, cӑdem cȃteodatӑ (sau mereu) şi ne facem alţi dumnezei....


Scrisoarea 6 cӑtre adolescenţi

          Şcoala vӑ va învӑţa cӑ este posibil sӑ ne tragem din acelaşi strӑmoş cu maimuţele, adicӑ suntem nişte maimuţoi. Îndoiţi-vӑ de asta! Tot ea va încerca sӑ vӑ facӑ sӑ credeţi doar în ceea ce se vede: fizicӑ, chimie, legi, reguli ale universului, calcule matematice, arta şi cultura cele aducӑtoare de “împlinire sufleteascӑ” etc. Şcoala vӑ va învӑţa cӑ venim de nicӑieri, dintr-un Big Bang, şi cӑ mergem spre nicӑieri. Vӑ va învӑţa cӑ mai întȃi a fost materia moartӑ şi apoi viaţa. 

Scrisoarea 5 cӑtre adolescenţi

          Nu vӑ judecaţi unii pe alţii! Nu vӑ uitaţi la burta celuilalt, la urȃţenia lui, la obiceiurile lui, la muzica pe care o ascultӑ, la pasiunile lui, la inteligenţa lui. În funcţie de asta apreciaţi omul? Apreciaţi-l în funcţie de blȃndeţea, modestia, bunӑtatea lui! În funcţie de dragostea lui pentru ceilalţi, în funcţie de sufletul şi caracterul lui. Pe ӑştia sӑ-i ridicaţi dintre voi şi sӑ vi-i alegeţi ca lideri şi sӑ-i iubiţi!

de I. Tudose
5.01.2012

Scrisoarea 4 cӑtre adolescenţi

            Dacӑ le-aş vorbi unor adolescenţi care sӑ mӑ asculte, le-aş vorbi doar despre 4 lucruri importante: dragostea de Dumnezeu, dragostea de pӑrinţi şi familie, dragostea de aproapele tӑu şi dragostea de neam. Cred cӑ le-aş vorbi însӑ in necunoştinţӑ de cauzӑ. Ştiu doar cӑ toate se pot realiza dacӑ ne deschidem puţin sufletul.

de I. Tudose,    4.01.2012

Scrisoarea 3 cӑtre adolescenţi

          Religia în şcoalӑ spalӑ creierele?! Aud pe democraţii, iubitorii drepturilor omului, iubitorii de corectitudine socialӑ din ziua de astӑzi cӑ nu este bine ca elevii sӑ facӑ religie la şcoalӑ. Cicӑ nu e corect sӑ facӑ ceva în contra opiniei lor. Zic ei cӑ elevii trebuie sӑ mai creascӑ şi sӑ-şi aleagӑ singuri credinţa atunci cȃnd vor avea discernӑmȃnt. Zic ei cӑ religia obligatorie în şcoalӑ este o impunere a unei “doctrine”, a unei credinţe în contra dreptului copilului de a-şi exercita libertatea de conştiinţӑ.

Scrisoarea 2 cӑtre adolescenţi

           Poţi sӑ mergi în multe locuri, sӑ-ţi vezi ţara şi chiar lumea, sufletul tot trist va fi. Poţi sӑ te distrezi în beţii nesfȃrşite, cu ţigӑri şi chiar droguri, crezȃnd cӑ eşti fericit, cȃnd te vei trezi sufletul tot trist îţi va fi. Poţi sӑ faci tot ce îţi trece prin cap cu o fatӑ în pat, sufletul tot trist îţi va fi. Poate sӑ te iubeascӑ cea mai frumoasӑ fatӑ şi chiar sӑ o iubeşti şi tu, sufletul tot trist îţi va fi. 

Scrisoarea 1 cӑtre adolescenţi


          Trebuie sӑ spunem despre toate mizeriile care ne-au mȃncat nouӑ din adolescenţӑ şi tinereţe. Ne-au mӑcinat sufleteşte şi ne-au ţinut captivi spiritual în mlaştina deznӑdejdei. Suntem generația puțin mai vârstnică decât voi!