Scrisoarea 8 cӑtre adolescenţi

          Credincioşii adevӑraţi vor fi ponegriţi mai ales cu apelativul de ‘extremişti’ (‘radicali’, ‘habotnici’ etc). Sӑ faceţi tot posibilul sӑ fiţi extremişti! Sӑ Îl iubiţi pe Dumnezeu extrem de mult! Sӑ fiţi extrem de credincioşi! Sӑ vӑ parӑ extrem de rӑu dupӑ fiecare pӑcat al vostru! Sӑ fiţi extrem de blȃnzi, modeşti, curaţi! Sӑ fiţi extrem de circumspecţi în ceea ce priveşte bӑutura, drogurile, pornografia, distracţiile, luxul şi alte şi alte mizerii! 

          Sӑ vӑ iubiţi familia extrem de mult! Sӑ vӑ iubiţi neamul romȃnesc extrem de mult! Sӑ faceţi extrem de multe fapte bune şi sӑ fiţi de un extrem ajutor pentru cei din jurul vostru, dar sӑ fiţi extrem de smeriţi, conştiinţa spunȃndu-vӑ “Am fӑcut extrem de puţine pentru cei din jur”. Sӑ fiţi extrem de tӑcuţi, sӑ vorbeascӑ mai mult conştiinţa şi faptele! Atunci veţi fi nişte extremişti fericiţi! Cu pӑrere de rӑu vӑ spun cӑ eu în şcoalӑ eram extrem de prost, pentru cӑ pe atunci nu mӑ gȃndeam sӑ fiu un astfel de extremist. Sper sӑ ajung şi eu un astfel de extremist! Doamne ajutӑ!

de I. Tudose
8.01.2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu