Scrisoarea 4 cӑtre adolescenţi

            Dacӑ le-aş vorbi unor adolescenţi care sӑ mӑ asculte, le-aş vorbi doar despre 4 lucruri importante: dragostea de Dumnezeu, dragostea de pӑrinţi şi familie, dragostea de aproapele tӑu şi dragostea de neam. Cred cӑ le-aş vorbi însӑ in necunoştinţӑ de cauzӑ. Ştiu doar cӑ toate se pot realiza dacӑ ne deschidem puţin sufletul.

de I. Tudose,    4.01.2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu