Scrisoarea 3 cӑtre adolescenţi

          Religia în şcoalӑ spalӑ creierele?! Aud pe democraţii, iubitorii drepturilor omului, iubitorii de corectitudine socialӑ din ziua de astӑzi cӑ nu este bine ca elevii sӑ facӑ religie la şcoalӑ. Cicӑ nu e corect sӑ facӑ ceva în contra opiniei lor. Zic ei cӑ elevii trebuie sӑ mai creascӑ şi sӑ-şi aleagӑ singuri credinţa atunci cȃnd vor avea discernӑmȃnt. Zic ei cӑ religia obligatorie în şcoalӑ este o impunere a unei “doctrine”, a unei credinţe în contra dreptului copilului de a-şi exercita libertatea de conştiinţӑ.

           Aşa vedeam şi eu lucrurile în gimnaziu şi în liceu, adicӑ acum cȃţiva ani. Îmi displӑcea total ora de religie, îmi displӑcea total profesoara de religie cu care mӑ contrariam şi pe care o necӑjeam. Îmi displӑcea total cȃnd se spunea rugӑciunea la începutul orei – eu protestam. Stӑteam în bancӑ şi nu spuneam nicio rugӑciune…
           Dar mӑ întreb, chiar aşa sӑ fi fost? Chiar ne spӑla creierul ora de religie? Chiar era aşa de rea, încȃt sӑ o hulesc cu toatӑ puterea mea? Nu cumva eu eram cel spӑlat pe creier?!
          Sӑ incep cu profesoara din liceu. Era pentru majoritatea elevilor o antipaticӑ. Nu ne plӑcea de ea, nu zȃmbea niciodatӑ, nu glumea niciodatӑ, nu o simţeam prietenӑ cu noi. Pӑi nu cumva era un om sincer? Nu cumva era un om care nu fӑcea compromisuri?! Nu cumva era un om care nu ne manipula deloc?! Pӑi da. Alţi profesori fӑceau tot posibilul sӑ intre pe sub pielea noastrӑ, sӑ se facӑ plӑcuţi în ochii noştri, spuneau glume şi bancuri. Erau de-ai noştri… Nu! Aceia erau mincinoşii. Se minţeau pe sine şi ne minţeau şi pe noi. Fӑceau compromisuri. Fӑceau tot ce puteau ca sӑ îi luӑm drept prieteni. Nu cumva ei erau cei care ne manipulau creierele? Oare era profesoara de religie o manipulatoare? Cu siguranţӑ Nu.
          Ne manipula ora de religie?! Dar istoria ignorantӑ, superficialӑ sau mincinoasӑ? O înşiruire de date şi fapte care nu mi-au îmbogӑţit cugetul, nici simţirea, nici mintea, nici nimic. N-am înţeles mare lucru din istorie. Un sentiment, un raţionament, o strategie, un gest….mӑcar atȃt sӑ se fi desprins din istoria predatӑ de ei. Cum şi-a primit mucenicia Valeriu Gafencu, cum au fost seceraţi ţӑranii la Fȃntȃna Albӑ, ce înseamnӑ executarea lui Ceaşusescu de Crӑciun, ce a fost şi ce este francmasoneria şi ce influenţӑ are în societate? Astea nu se învaţӑ la istorie… în schimb ӑstia ne prostesc cum cӑ religia ar spӑla pe creier, iar istoria nu.
          La biologie nu înveţi sӑ recunoşti diferenţa între un fag şi un carpen, nu înveţi de ce ies furnicile înainte de ploaie. Asta trebuia sӑ observӑm noi pe maidanele din spatele blocului, cӑ la şcoalӑ ne zicea cӑ vaca are nu ştiu cȃte stomacuri. Biologia în loc sӑ te apropie de naturӑ, te pierde printre informaţii. De ce? Poate şi pentru cӑ e periculos cȃnd copilul se apropie de naturӑ. Poate sӑ îşi punӑ conştiinţa la lucru şi ar putea sӑ-i sporeascӑ credinţa in Dumnezeu… Religia spalӑ pe creier, iar biologia nu, aşa zic unii azi...
          Iatӑ, ne punea profesoara sӑ invӑţӑm rugӑciunea, Fericirile etc. şi dacӑ nu le învӑţam tot note peste 7-8 ne dӑdea şi nu ne pӑsa… în schimb dacӑ nu învӑţam postulatul lui Euclid, luam un 4 cȃt noi, mai luam apoi încӑ unul şi frica ne era deja în oase… Dar religia ne-a spӑlat pe creier, iar matematica nu (prin instrumentul fricii), aşa zic unii azi…
          Şi apoi mai venea şi profesoara de geografie sӑ ne spunӑ cӑ în universul ӑsta sunt atȃtea mii de galaxii, iar în fiecare galaxie sunt atȃtea mii de sisteme solare. Iar în atȃtea sisteme solare e imposibil sӑ nu mai fie vreo planetӑ cu condiţii de viaţӑ ca a noastrӑ. Zicea ea cӑ e foarte posibil sӑ existe deci forme de viaţӑ pe alte planete, adicӑ extratereştri. Hmmm, nu era asta o credinţӑ a ei? A vӑzut ea vreun extraterestru? Nu. Avea mӑcar vreo dovadӑ cӑ existӑ extratereştri (în afarӑ de supoziţia cӑ sunt mii de sisteme solare ca al nostru…)? Nu. Dar ce profesor ne-a zis “Avȃnd în vedere cӑ existӑ atȃţia oameni înduhovniciţi, cӑ prin sfinţi s-au fӑcut atȃtea minuni, cӑ ti se umple sufletul de bucurie cȃnd vorbeşti cu un creştin adevӑrat, este foarte posibil sӑ existe Dumnezeu”? Mӑcar sӑ ne-o spunӑ ca pe o posibilitate, dacӑ nu ca pe o certitudine… Eeee, iatӑ fraţilor, profesoara de religie mӑcar încerca sӑ ne spunӑ asta, chiar dacӑ ea vorbea sӑraca cu pereţii, pentru cӑ noi eram mult prea spӑlaţi pe creier de celelalte materii mult prea proaste şi prea multe. Dar ora de religie spalӑ creierul, iar geografia şi celelalte nu… aşa zic oamenii astӑzi şi aşa credeam şi eu…
          Religia predatӑ în şcoalӑ este printre putinele lucruri bune care se fac în mizeria asta de instituţie dӑtӑtoare de monştri, de deprimaţi, de avizi dupӑ bani, de necredincioşi ori atei, de obsedaţi de sex şi maşini, de beţivi, de fumӑtori etc. Cӑ toţi care am terminat 12 clase ne încadrӑm mai mult sau mai puţin într-una dintre aceste categorii. Şi nu din cauza educaţiei de acasӑ ori de pe stradӑ, ci mai ales din cauza formӑrii în şcoalӑ.

de I. Tudose
3.01.2012

Un comentariu: