Scrisoarea 10 cӑtre adolescenţi

          Mirajul occidentului. Poate sunteţi scȃrbiţi de Romȃnia. În plus, v-aţi interesat în stȃnga şi în dreapta şi aţi aflat cӑ vӑ veţi rata viitorul aici. Aţi aflat cӑ pe aici nu o sӑ vӑ bage nimeni în seamӑ, nu o sӑ vӑ aprecieze nimeni, iar o facultate fӑcutӑ în Romȃnia este echivalentӑ cu pierderea de vreme. Vӑ rӑmȃne doar visul occidental, sӑ plecaţi la studii acolo. Unii vӑ doriţi sӑ rӑmȃneţi de tot acolo....


           Acolo veţi fi respectaţi, vӑ vor fi apreciate calitӑţile şi munca la adevӑrata lor valoare… Dar nu vӑ va iubi nimeni. Aici puţini vӑ vor bӑga în seamӑ, iar şi mai puţini vӑ vor respecta. Dar aici, printre aceştia foarte puţini, cu siguranţӑ cel puţin o persoanӑ vӑ va iubi.
          Acolo este curӑţenie exterioarӑ exemplarӑ, nu vezi gunoaie, traficul este uşor datoritӑ infrastructurii, nivelul poluӑrii este redus, sunt benzi pentru biciclete (nu ca în Bucureşti), reciclarea e selectivӑ etc. Exteriorul îl au bine pus la punct. Dar sufletul îl au trist.
          Şi şi-l amӑgesc. Zȃmbesc fals şi-şi spun “Smile!” sau “Gȃndeşte pozitiv!” sau “Sӑ ai o atitudine optimistӑ!”.
          Acolo oamenii respectӑ legile statului, dar le-au uitat de mult pe cele adevӑrate, ale lui Dumnezeu. De bine de rӑu pe aici încӑ mai vezi bӑbuţe cu batic pe cap în bisericӑ cu fricӑ şi dragoste de Dumnezeu. Acolo vezi pe stradӑ femei de 70 de ani îmbrӑcate în pantaloni de blugi crezȃnd probabil despre sine cӑ sunt “cool”.
          Acolo oamenii îşi fac treaba şi nu batjocoresc munca. Iar în unele ţӑri, oamenii au devenit de-a dreptul roboţi. Dar cȃnd îti goleşti sufletul, pentru ce mai munceşti?! Doar pentru bani? Doar de dragul de a munci? Doar din datoria de a-ţi face treaba? Doar cӑ aşa trebuie? Doar ca sӑ te hrӑneşti?
          Occidentul vӑ va fura minţile cu infrastructura lui, curӑţenia lui, cu legile lui respectate de oameni, cu nivelul ridicat al sistemului de învӑţӑmȃnt, cu educaţia oamenilor lui, cu nivelul de culturӑ, cu respectul între oameni. Toţi care au fost acolo doar despre astea vorbesc. Doar despre suprafatӑ, despre materie, doar despre “civilizaţia” occidentalӑ. Doar despre “blidul de mȃncare”. Niciunul care a fost acolo nu a vorbit despre “Cȃt de trӑitori sufleteşte sunt occidentalii”. Pentru cӑ “blidul de mȃncare” a devenit mai important pentru occidentali. Niciunul care a fost acolo nu a vorbit despre “Ce credinţӑ în Dumnezeu au occidentalii, ce dragoste au pentru ceilalţi, ce m-au impresionat occidentalii ӑştia prin curӑţenia lor sufleteascӑ!”. Nici la noi nu e prea diferit, dar aveţi grijӑ sӑ nu plecaţi de la rӑu la mai rӑu!
           Toţi care au fost acolo povestesc despre cȃt de frumos le-a vorbit funcţionarul şi ce bine s-a purtat medicul cu ei. Sunt bune şi acestea, dar despre stӑri mai adȃnci de ele nu s-a prea vorbit. Mai adȃnci de respectul formal, de purtarea civilizatӑ în societate sau de aprecierea calitӑţilor celorlaţi sunt încrederea, dragostea, fericirea şi bucuria. Printre nemţi reci, francezi rasişti înfricoşaţi de negrii din suburbii, englezi spӑlaţi pe creier de atȃta ploaie, aveţi mare grijӑ cӑ o sӑ vi se facӑ dor de spiritul glumeţ al olteanului, de blȃndeţea ardeleanului, de echilibrul munteanului şi de ospitalitatea moldoveanului!
           La intrare în Occident vӑ va întȃmpina o pancartӑ cu mesajul:
           “Bine aţi venit în Sodoma! Aici pӑcatul şi rӑul sunt luate drept bine. Aici tinerii vӑd în diferitele plӑceri (alcool, droguri, homosexualitate etc) ca fiind chestii “foarte tari, open-mind”. Aici ne închinӑm valorilor democratice, Cartei Drepturilor Omului şi Babel-ului de la Bruxelles. Ᾰştia sunt dumnezeii noştri. Aici ne sigilӑm morţii în coşciug imediat dupӑ ce mor ca sӑ scӑpӑm de ei cȃt mai repede, nu îi lӑsӑm descoperiţi la înmormȃntare ca sӑ nu miroasӑ şi sӑ nu împartӑ bacterii! Cimitirele sunt undeva pitite în spatele unor ziduri imense, nici noi nu ştim exact unde. Noi ne-am legat de lumea asta pӑmȃnteascӑ, ne uitӑm morţii. Existӑ doar ceea ce se vede. Am putea rezuma, spunȃnd cӑ pentru noi existӑ doar “blidul de mȃncare”. De fapt nici în existenţa sufletului nu prea mai credem. În schimb tot mai mulţi credem în extratereştri, în terorişti rӑi care dӑrȃmӑ World Trade Center sau pun bombe în metroul londonez. În general credem tot ceea ce ni se spune, suntem devotaţi guvernelor noastre, iubim legile statului pe care le urmӑm orbeşte. Dispreţuim barbarii şi necivilizaţii din Europa de Est, pentru cӑ ne rupem maşinile pe strӑzile lor, cȃnd mergem sӑ le vizitӑm ţӑrile murdare. Mulţi dintre ei au o religie veche, desprinsӑ din Evul Mediu, şi încearcӑ sӑ urmeze învӑţӑturile ciudate ale acelei religii. Sunt nişte înapoiaţi.”

de I. Tudose
10.01.2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu