Scrisoarea 1 cӑtre adolescenţi


          Trebuie sӑ spunem despre toate mizeriile care ne-au mȃncat nouӑ din adolescenţӑ şi tinereţe. Ne-au mӑcinat sufleteşte şi ne-au ţinut captivi spiritual în mlaştina deznӑdejdei. Suntem generația puțin mai vârstnică decât voi!

 


          Beţii; ţigӑri; curvie; materialism; superficialitate; ateism; muzicӑ ce-ţi urlӑ în creier; minciunӑ; depresie prelungitӑ; dezordine în modul de viaţӑ şi în interior; consumul de pornografie; setea oarbӑ de informare, învӑţare şi cultivare doar de dragul de a te informa, a învӑţa şi a te cultiva (dar fӑrӑ niciun scop clar, fӑrӑ finalitate); obsesia pentru jocuri pe computer şi închiderea într-o lume virtualӑ; pasiunea pentru ştiinţӑ şi inovaţii tehnologice ce-ţi ocupӑ timpul şi nu îţi aduc nicio bucurie sufleteascӑ; pasiunea pentru telefoane şmechere, computere, maşini etc ; lipsӑ de ideal; lipsa unui complex de valori. Cӑ toate astea au fost menite sӑ ne ţinӑ foarte jos, atȃt de jos cӑ abia dacӑ îi depӑşeam pe porcii preocupaţi doar de troaca lor.

de I. Tudose
1.01.2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu