Hartă: Probleme geopolitice actuale de frontieră


          Am realizat această hartă utilizând informațiile din articolele List of territorial disputesList of ongoing armed conflicts și alte surse mass-media. În categoria problemelor de frontieră intră disputele teritoriale de la graniță (unele între state independente, altele între state independente și entități teritoriale nerecunoscute internațional); zonele de război civil transfrontalier și migrația clandestină. 

Cartierele de tip „no-go area” din Europa occidentală


          Introducere. În contextul migrației în masă spre Europa din ultimii ani și a creșterii proporției alohtonilor în populația statelor receptoare, se înregistrează un fenomen de segregare socială tot mai accentuat. Imigranții, provenind în majoritate din Orientul Mijlociu și din jumătatea nordică a Africii, au valorificat politicile permisive ale Uniunii Europene privind imigrația ilegală pentru a ajunge în țări cu un nivel de trai ridicat.

Hartă: Ce state vor mai apărea pe harta lumii?!

          Ciocnirile violente dintre autoritățile de la Madrid și cele locale catalane, în contextul referendumului organizat pentru votarea independenței Cataloniei, dovedesc încă o dată întâietatea sentimentului național în fața oricăror raționamente politice, strategice și economice. Într-adevăr, o Spanie fărămițată ar produce efecte negative majore asupra propriei economii și asupra Uniunii Europene în ansamblul său.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...